PostHeaderIcon Swoją doczesną drogę zakończyła WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ

Dzisiejszego popołudnia kraj obiegła smutna wiadomość. Swoją doczesną drogę zakończyła WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ (7.12.1944 - 3.08.2017).

Założyciel i Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca ?Małe Słowianki?. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr inż. budownictwa, adiunkt Politechniki Krakowskiej. Profesor oświaty. Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Członek Rady Krakowskich Seniorów w latach 2014-2016. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Miałem zaszczyt kłaniać się Świętej Pamięci Druhnie. Ba byliśmy w wielkiej komitywie za sprawą pasjonującej służby nastolatkom. Druhna spod znaku Centrum Młodzieży Kraków ja zaś MDK Jasło. Dobry los zjednoczył w kulturotwórczym działaniu także Druhnę i moją córkę Anię. Ta zaś organizując MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH ,,KRAKOWIAK'' ubogacała go koncertem "Małych Słowianek". Ten zespół uwieńczył też koncertem 26 sierpnia 2006 IX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD BRACTWA MIŁOŚNIKÓW STARYCH MIAST który odbywał się w Jaśle. "Małe Słowianki" wraz ze swoją liderką były wówczas w powiecie jasielskim 3 dni. Było mi dane wojażować ze "Słowiankami" w 2008 do Orleanu i Paryża. Ostatni raz, co znamienne spotkałem Druhnę w Teatrze Groteska 30 maja 2017, gdzie na scenie, obok Seniorki jako "Mała Słowianka" wystąpiła moja wnuczka Monika. W przeddzień śmierci Druhny Marii Władysławy wysłałem, jak to mieliśmy w zwyczaju na coroczny Dzień Myśli Braterskiej ? CZUWAJ !