PostHeaderIcon Znani święci i kandydaci na ołtarze w Jaśle

 

Oto nasi Krajanie – z racji miejsca urodzenia oraz Ci, których obecnośćw Jaśle, nawet okazjonalna, jest udokumentowana lub wielce prawdopodobna.

  Święty Wojciech (urodzony około 956 w Libicach– zamordowany,w męczarniach 23 kwietnia997, w pobliżu grodu Cholin w Prusach). Ten biskup i męczennik został uznany przez Kościół Katolicki za jednego z głównych patronów Polski. Pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego, przez Dąbrówkę, z dynastią Piastów. Wiele podróżował. Wiadomo, że przez Węgry i Kraków dotarł do Gniezna. W 997 Wisłą dopłynął do Gdańska, tam i po drodze chrzcił wiele osób.

  Podobno był w ówczesnej osadzie Jasiel, wszakże znajdowało się tu ważne małopolskie targowisko, przyciągające wędrowców i kupców. Przyszły święty miał chrzcić naszych pogańskich przodków wodą z cudownego źródełka, które znajdowało się ponoć w miejscu obecnego Placu Żwirki i Wigury w Jaśle, uświęconego lokalizacją tutaj najpierw drewnianej kapliczki, w późniejszym czasie, kościoła i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych. Potwierdza to, odkryta podczas remontu kina „Syrena” w 1958, studnia cembrowana ze źródlaną wodą. Ten często odwiedzany plac usytuowany jest na osiedlu Śródmieście w Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

  Święty Wojciech został kanonizowany w 999 w Rzymie przez Papieża Sylwestra II.

  Święta Jadwiga Andegaweńska (urodzona 18 lutego 1374 w Budzie - zmarła 17 lipca 1399 w Krakowie). Trafiła na tron do Polski zaproszona z Węgier.

 Jej małżeństwo z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy dawało możliwość unii Polski z Litwą. Historia oddaje Jadwidze pochwały za wszelkie dobro, jakie się działo za Jej przyczyną. Kiedy przemierzała trakt z Biecza, gdzie ufundowała w 1395 szpital, do Sanoka, powóz królewski utknął w grząskim gościńcu, nieopodal dzisiejszego skrzyżowania ulic: Jagiełły, Koralewskiego, Bednarskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Bohaterów Monte Casino. Jaślanie, podkładając bale drewna, wydostali wóz z błota. Wdzięczna za ocalenie królowa miała ufundować kapliczkę w tym miejscu. Najpierw była drewniana, z czasem zastąpiona obiektem murowanym. Odnotowana w źródłach z 1654 w obrębie obwałowań miejskich. Od lat  jest tu czczona przez jaślan kamienna rzeźba Maryi z Dzieciątkiem stojącej boso na kuli ziemskiej oplatanej przez węża. Maryja na lewej wysuniętej ręce trzyma Dzieciątko z kulą ziemską i berłem w dłoniach, zaś w prawej sama dzierży większe berło. Głowy Maryi i Dzieciątka zdobią ażurowe korony.

  Kanonizacji Świętej Jadwigi dokonał Papież Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach - 8 czerwca 1997. Dawny ratusz miejski w Jaśle zdobiły na froncie rzeźby Królowej Jadwigi i króla Władysława Jagieły. Mianem Królowej Jadwigi określano przed wojną i tuż po niej jasielską Szkołę Powszechną - wydziałową żeńską przy ulicach Sokoła i Asnyka 1. Jej koedukacyjny spadkobierca - Gimnazjum numer 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, działające od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2017 przy ulicy Czackiego, przyjęło 8 czerwca 2004 imię Świętej Jadwigi Królowej. Jej wizerunek, w mozaice, jest umieszczony w kościele Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle, na terenie której na osiedlu Śródmieście posadowione były wspomniane szkoły.

  Święty Jan z Dukli (urodzony około 1414w Dukli- zmarły 29 września1484we Lwowie). Związany był miejscem początkowej edukacji z Krosnem. W młodości przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit w Trzcianiekoło Dukli. Prawdopodobnie odbył nowicjat, zakończony ślubami zakonnymi u Braci Mniejszych Konwentualnych w Krośnie. Jako, że przez kilka lat studiował teologię w Krakowie, w konwencie franciszkańskim, przemieszczał się przez Jasło via Krosno lub Nowy Żmigród. Ówczesna droga bita w tamtym kierunku jako jednolita biegła dzisiejszymi ulicami Kościuszki i Jana z Dukli, wszakże nie było jeszcze szlaku kolejowego. Utrudzony zakonnik Jan, nie raz zapewne, odpoczywał w Jaśle. W 1739 Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli patronem Polski i Litwy.

  Znający dobrze nasze tereny Papież Jan Paweł II uroczyście zaliczył Go 10 czerwca 1997 w poczet Świętych Kościoła Katolickiego. Dokonał tego w mieście Świętego Jana – w Krośnie. Byłem wtedy z rodziną na tamtejszym lotnisku, gdzie odbyła się celebra. Od 11 marca 1999 przemianowano ulicę Janka Krasickiego na Jana z Dukli na osiedlu Żółków - w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusai Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle.

  Święty Józef Sebastian Pelczar (urodzony 17 stycznia 1842  w Korczynie - zmarły  28 marca 1924 w Przemyślu). Ten pasterz, często wizytujący parafie, zatroskany o ubogich, był zanurzony w codziennej modlitwie. Pracowity i sumienny. Uporządkował duszpasterstwo w diecezji. Kiedy w 1900 Rada Gminna Jasła przekazała Franciszkanom plac pod budowę świątyni, biskup przesłał władzom pozdrowienie i błogosławieństwo. Był w Jaśle wiele razy.

  W kościele Farnym pod wezwaniemWniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 16 września 1900 odprawił Mszę Świętą z udziałem Cesarza Franciszka Józefa I na zakończenie manewrów armii austro – węgierskiej, które odbywały się na terenie powiatów jasielskiego i krośnieńskiego. Natomiast 17 maja 1903, poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła Franciszkanów przy ulicy Mickiewicza. Z tego dnia zachował się w kronice jasielskiego klasztoru Jego podpis: Józef Sebastian Pelczar – Biskup przemyski. Wpis tego biskupa z owego czasu jest też w kronice Szkoły Podstawowej w Brzyszczkach.

  Arcypasterz Pelczar przyjął w diecezji, najpierw w Cieklinie - w 1901, oraz dwa  lata później w Jaśle, siostry Wizytki. 17 maja 1903  poświęcił kamień węgielny pod budowę Ich jasielskiego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś 12 października 1904 poświecił tę świątynię, a kilka dni później kościół w Cieklinie.  W 1915 gościł kilka dni w Jaśle, 1 czerwca przewodził Mszy Świętej Bożego Ciała w Rynku, 6 czerwca poprowadził procesję z kościoła Franciszkanów. Był też u sióstr na Górce Klasztornej 12 czerwca 1920. Warto dodać, że na urzędzie biskupa sufragana diecezji przemyskiej Józefa Sebastiana Pelczara, zastąpił jaślanin ksiądz Karol Józef Fischer, który został przez Niego wyświęcony na biskupa 19 maja 1901.

  Beatyfikacja, Józefa Sebastiana Pelczara, w której uczestniczyłem tuż przed ołtarzem, odbyła się 2 czerwca 1991 w Rzeszowie, z udziałem naszego Ojca  Świętego. Jego kanonizacji też dokonał Papież Jan Paweł II w 2003. W kościele Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika upamiętnia Go mozaika zaś od 10 listopada 2000, ulica na Górce Klasztornej – w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Także w tamtejszym kościele jest figura Świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

  Błogosławiony Josyf Jozafat Kocyłowski (po ukraińsku:  Йосафат Йосиф Коциловський; urodzony 3 marca 1876 w Pakoszówce- zmarły 17 listopada 1947 w łagrzew Czapajiwce koło Kijowa). Ten biskup przemyski, samborski i sanocki, obrządku grekokatolickiego, męczennikKościoła Katolickiegozdawał maturę w C.K. Gimnazjum Jaśle w 1896. Wymieniony w „Księdze Pamiątkowej 100 lecia Gimnazjum i Liceum imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego1968”.

  Byłem we Lwowiena liturgii, odprawionej w obrządku bizantyjsko - ukraińskim, połączonej z beatyfikacją Tego duchownego, wraz 27 nowo męczennikami greckokatolickimi, której dokonał Papież Jan Paweł II na hipodromie 27czerwca2001 we Lwowie.

  Święty Maksym Gorlicki (właściwie Maksym Sandowycz, Sandowicz (urodzony 31 stycznia1886w Żdyni, dziś Zdyni - zmarły 6 września1914 w Gorlicach). Ten duchowny prawosławnyi męczennik pochodzenia łemkowskiego, uchodzi za osobowość nieprzeciętną, dzięki charyzmie i głębokiej wierze. Prawdopodobnie był jakiś czas, uczniem jasielskiego Gimnazjum. W latach I Wojny Światowej był więziony w Jaśle.

  Święty Maksym Gorlicki  został kanonizowany 9 września1994w Zdyni przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Święty Maksym, wespół ze Świętym Janem Chrzcicielem, są patronami diecezji przemysko - gorlickiej Kościoła Prawosławnego.

   Błogosławiony Stefan Wyszyński(urodzony 3 sierpnia 1901 w Zuzeli - zmarły 28 maja 1981 w Warszawie). Prymas Polski w latach 1948 – 1981. Znał nasz region. Był bowiem internowany w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy od 29 października 1955 do 26 października 1956. Przeniesienie Prymasa z Prudnika Śląskiego do klasztoru w Komańczy było efektem starań Episkopatu Polski. O zmianie miejsca internowania Stefan Wyszyński dowiedział się wieczorem 28 października 1955. Wyjazd z Prudnika nastąpił nazajutrz 29 października w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla o godzinie 6.00 rano. Droga wiodła przez Katowice, Kraków, Tarnów, Jasło, Krosno i Sanok. O godzinie 15.30 samochód wiozący Prymasa dotarł do położonej około 40 kilometrów na południe od Sanoka wsi Komańcza. Tu Jego spowiednikiem był wówczas gwardian franciszkański z Sanoka ojciec Jakub Półchłopek, w latach 1945 – 1953 przełożony klasztoru w Jaśle. W Komańczy długie lata pracował ksiądz prałat Stanisław Porębski, urodzony 25 listopada 1909 w Kowalowach koło Jasła. Pełnił obowiązki kapelana w domu klasztornym Sióstr Nazaretanek i zarazem proboszcza parafii obrządku łacińskiego w Komańczy, w czasie pobytu tamże księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wykonał wtedy wiele fotografii kardynała, w różnych sytuacjach, 193 pozycji jest ogólnie dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

   W Komańczy spotkał się też z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 18 września 1956 jaślanin Stanisław Lewek, lekarz z Sanoka, który otrzymał z tamtejszego wydziału Zdrowia polecenie zbadania księdza Prymasa, w miejscu internowania - klasztorze Sióstr Nazaretanek. Doktor Lewek powtórnie spotkał się z księdzem kardynałem w grudniu 1956 na Zjeździe Służby Zdrowia w Częstochowie.

   Decyzję o uwolnieniu Prymasa, jako jedną z pierwszych, podjął Władysław Gomułka, zaraz po VIII Plenum KC PZPR, które odbywało się 19 - 21 października 1956. 26 października o godzinie 9.00 rano do Komańczy przyjechali wysłannicy Gomułki i jego ówcześni najbliżsi współpracownicy: wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski. Podczas dwugodzinnej rozmowy z Prymasem ustalone zostały główne warunki porozumienia i normalizacji stosunków między Państwem, a Kościołem. Kardynał Wyszyński opuścił Komańczę przed południem   28 października - w dniu święta Chrystusa Króla. Wracali przez Jasło. Ksiądz Prymas około godziny 21.00 przyjechał do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej, owacyjnie witany przez tłumy mieszkańców stolicy.

   W Warszawie Prymasa odwiedzał, ksiądz proboszcz Stanisław Dudziński, w sprawie ewentualnej rozbudowy jasielskiego kościoła Farnego, do której nie doszło. Kardynał Wyszyński nie mógł wziąć udziału w uroczystościach związanych   z rozpoczęciem peregrynacji Symbolów Nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu: Świecy  i Ewangeliarza w diecezji przemyskiej, w Parafii Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 8 marca 1970 w Jaśle. Przesłał swoje błogosławieństwo  i zdjęcie z autografem.

   W dniach 14 – 17 września 1972 obchodzono w Dębowcu Jubileusz 125-lecia objawienia się Matki Boskiej w La Salette i 120 - lecia powstania Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów oraz 70 - rocznicę przybycia Ich do Polski. Uroczystościom przewodniczył Prymas Stefan Wyszyński, obecny był także kardynał Karol Wojtyła. Uczestniczący w dębowieckich obchodach gwardian jasielskich Franciszkanów ojciec Nikodem Szałankiewicz, zaprosił do odwiedzania kościoła franciszkańskiego w Jaśle księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i księdza biskupa Ignacego Tokarczuka. W drodze powrotnej z Dębowca 17 września 1972 około godziny 15.00 byli Oni w kościele, przy zbiegu ulic 3 Maja i Chopina, gdzie trwała wówczas adoracja Najświętszego Sakramentu. Po udzieleniu błogosławieństwa ojcom i braciom zakonnym Prymas Wyszyński i inni goście byli jeszcze u Sióstr Wizytek na Górce.

   Od 31 maja 2001 Stefan Kardynał Wyszyński jest Patronem  Szkoły Podstawowej numer 11 w Jaśle.Tazostałauroczyście otwarta 4 września 1967 na Osiedlu Zakładów Chemicznych „Gamrat”jakoSzkoła Podstawowa numer 2 w Krajowicach dla klas 1 - 6.W 1976 owa placówka została zamknięta, a uczniowie przeniesieni do Szkoły Podstawowej numer 3 w Jaśle. Od 1 września 1987 znów stała się filią „Trójki” na osiedlu Krajowice. Od roku szkolnego 1988/89 z tej filii stała się samodzielną instytucją o nazwie Szkoła Podstawowa numer 11 w Jaśle z klasami 1 – 6.

   W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w 1999szkoła pozostała 6 - klasową szkołą podstawową, a jej absolwenci kontynuowali naukę w jasielskich gimnazjach. 1 września 2006 utworzono Zespół Szkół Miejskich numer 2 w Jaśle, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa numer 11 oraz sąsiadujące z nią Przedszkole Miejskie numer 13. 

   25 września 2009 w Komańczy odbyło się spotkanie szkół, noszących imię księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z udziałem reprezentacji Szkoły Podstawowej numer 11 z osiedla „Gamrat” w Jaśleoraz Senatora RP – Stanisława Zająca, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Rzońcy, Burmistrza Miasta Jasła Marii Kurowskiej. Podczas uroczystej Eucharystii przed Klasztorem Sióstr Nazaretanek ksiądz biskup Edward Białogłowski poświęcił nowy sztandar jasielskiej „Jedenastki” noszącej imię kardynała.W rezultacie kolejnej reformy oświaty w Polsce polegającej na stopniowym wygaszaniu gimnazjów, z dniem 1 września 2017 Szkoła Podstawowa numer 11 w Jaśle, nieustannie z Patronem Wyszyńskim, została ponownie przekształcona w 8 - klasową szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Miejskich numer 2 w Jaśle .

   Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci. Jego punktem kulminacyjnym była Msza Beatyfikacyjna, która odbyła się 12 września 2021 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podczas specjalnej liturgii Prymas Tysiącleciazostał ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego. W tym samym czasie do godności błogosławionej wyniesiona została także matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi w Laskach.

W 2017 Telewizja Obiektyw wyprodukowała dokument fabularyzowany „Jako    w niebie, tak i w Komańczy”. Autorem scenariusza, opracowanego na podstawie  historycznych materiałów archiwalnych, wspomnień siostry Bogumiły oraz pamiętnika samego Prymasa Wyszyńskiego jest Marcin Ziobro. Film opowiada czas internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. W rolę kardynała wcielił się Marek Kalita. Wystąpili także, między innymi, Jerzy Trela i Aleksandra Popławska. Premiera obrazu „Jako w niebie, tak i w Komańczy” odbyła się 15 grudnia 2017 w Krośnie. Natomiast   16 grudnia 2017 o godzinie 19.00 pokazano film premierowo, a 19 grudnia 2017  o godzinie 11.00 i 19.00 powtórzono w Jasielskim Domu Kultury. Tamże odbył się też bezpłatny pokaz 11 września 2021 o godzinie 14.00. Premierowa emisja w Telewizji Polskiej nastąpiła we wtorek, 9 marca 2021 o godzinie 20.55 w programie I, z powtórką w niedzielę, 14 marca 2021 o godzinie 10.00. Także w Dniu Beatyfikacji 12 września 2021 Telewizja Polska w programie I emitowała film o godzinie 21.25 i o 22.50 powtórzyła w TVP DOKUMENT.Film można obejrzeć tutaj:https://vod.tvp.pl/video/jako-w-niebie-tak-i-w-komanczy,jako-w-niebie-tak-i-w-komanczy,52694765.

   W przeddzień beatyfikacji, od 11 do 20 września 2021 na jasielskim rynku  oglądaliśmy wystawę plenerową „Stefan Wyszyński – prymas przełomów”, przygotowaną przez Magdalenę Zawadzką, nauczycielkę Szkoły Podstawowej numer 12 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Ignacego Łukasiewiczaw Zespole Szkół Miejskich numer 3 w Jaśle. Równocześnie zaprezentowano te plansze na szkolnej stronie internetowej wraz ze wspomnieniem autorki wystawy „Owocowanie miłością, CZYLI WSPOMNIENIE O STEFANIE WYSZYŃSKIM”. I nadal jest tam dostępna http://zsm3jaslo.pl/2022/210912/. Życie, duchowość i dzieło apostolskie Stefana Wyszyńskiego obrazują teksty i fotografie rozmieszczone na dziewięciu tablicach ekspozycyjnych w chronologicznym i ideowym porządku: „CZAS LAT DZIECINNYCH”, „LATA MŁODZIEŃCZE, „U początków drogi kapłańskiej”, „KAPŁAN W CZASIE APOKALIPSY”, „Kapłaństwo jako modlitwa i praca”, „VIA DOLORIS” „Wszystko postawiłem na Maryję”, „Myśląc Ojczyzną” „Myśląc Wyszyńskim”.

  Sługa Boży Kazimierz Wojciechowski (urodzony się 16 sierpnia 1904 w Jaśle - zmarły 27 czerwca1941w KL Auschwitz). Nowicjat od 1920 ukończony ślubami zakonnymi 2 października odbyłw Kleczy Dolnej. Maturę i studia filozoficzne i teologiczne w Krakowie. Po tym uczył chłopców matematyki, śpiewu i muzyki w seminarium w Lądzie i Zakładach Salezjańskich w Antoniewie, Aleksandrowie Kujawskim, Oświęcimiu i Warszawie. Utworzył chór i klub sportowy dla chłopców w Oratorium przy Parafii Świętego Stanisława Kostki w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1935. Nauczał w seminarium w Daszawie, potem religii w Krakowie, był też kierownikiem Oratorium i Katolickich Stowarzyszeń Młodzieżowych. KsiądzWojciechowski23 maja 1941 został aresztowany przez Gestapoi osadzony w więzieniu Montelupich. Następnie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenauz numerem obozowym17342. Poniżany na każdym kroku, 27 czerwca 1941 na żwirowisku, został uduszony.

  Jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których 17 września 2003 rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II Wojny Światowej. W Jaśle upamiętniony, od 7 kwietnia 2004,rondem na osiedlu Żółków,u zbiegu ulic Wojska Polskiego, ŚwiętegoJana z Dukli, Granicznej oraz Grunwaldzkiej– w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Są też tablice pamiątkowe: w Sanktuarium Świętego Antoniego, odsłonięta w 70 rocznicę śmierci od listopada 2011, na zakończenie krajowego etapu procesu beatyfikacyjnego - w kaplicy Świętego Maksymiliana i od lata 2006 wmurowana na domu przy ulicy Metzgera 13, gdzie się urodził w Jaśle.

   W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Kazimierza Wojciechowskiego, Miejska, Biblioteka Publiczna w Jaśle urządziła wystawę poświęconą Jego osobie: „Oto idę Panie pełnić Twoją wolę”. Będzie czynna w lipcu i sierpniu 2021 w siedzibie biblioteki przy ulicy Kołłątaja 1. Cytuje się przy tej okazji słowa wypowiedziane przez wieloletniego proboszcza jasielskiej Fary Świętej Pamięci księdza prałata Kazimierza Trygara:  „Gdy ksiądz Wojciechowski zostanie wyniesiony na ołtarze, przysporzy On naszej jasielskiej ziemi wiele rozgłosu, tak jak kiedyś Polsce wiele rozgłosu przysporzył Święty Wojciech”.

  Sługa Boży Stanisław Kołodziej (urodzony 1 lutego 1907 w Bączalu Górnym – zmarły 17 grudnia 1942 w KL Dachau). Ksiądz Stanisław uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Bączalu Dolnym, następnie do Gimnazjum w Jaśle, tu zdał egzamin dojrzałości, dalej uczył się w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Jego rocznikowym kolegą był Władysław Findysz. Razem przyjęli święcenia kapłańskie 19 czerwca 1932. Prymicje odbyły się w rodzinnym  Bączalu Dolnym.

  Służbę Bogu i ludziom sprawował w Domaradzu, Białobrzegach, Zręcinie, Leżajsku, Tuligłowach, Przeworsku oraz w Kobylanach w Beskidzie Niskim, gdzie był administratorem parafii, a potem proboszczem.

  Kapłan w gronie młodzieżowym, szczególnie wśród ministrantów zgłębiał tematy patriotyczne. W latach II Wojny Światowej prowadził potajemny nasłuch radiowy, przyjmował na schronienie partyzantów i polskich oficerów – tych przemycał przez góry.

  Po donosie nacjonalistów ukraińskich 15 lutego 1941 został aresztowany i wywieziony z plebanii.

  Osadzono Go w więzieniu w Jaśle na sześć tygodni, tu był przesłuchiwany i katowany Następnie trafił do Krakowa i dalej 5 kwietnia 1941 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau, gdzie otrzymał numer 11397.
Był tam więziony cztery tygodnie, rodzina i przyjaciele nie zdołali uwolnić Go z tego obozu. W celi w której przebywał, w Auschwitz wydrapał napis na ścianie „ks. Stanisław Kołodziej” – zachował się w obozie.

 Z Auschwitz został przewieziony 4 maja 1941 do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie nadano mu numer 25290. W listopadzie 1942 został wcielony do grupy 20 księży, którym wstrzykiwano chorobę flegmonę sztuczną. W wyniku  związanych z tym eksperymentów, wycieńczony, bez właściwego leczenia – zmarł 17 grudnia 1942 w Dachau, ciało spalono w obozowym krematorium. Matka została pisemnie zawiadomiona o śmierci syna.

  Proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II Wojny Światowej, do której jako cierpiętnik „in odium fidei” („z nienawiści do wiary”) został zaliczony ksiądz Stanisław Kołodziej, rozpoczął się 17 września 2003 .

  Natomiast 24 maja 2011 w Pelplinie zakończył się etap diecezjalny, zaś wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

  Równocześnie dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Wiesława Willera w 2007 rozbudzono i rozwinięto kult krajana Sługi Bożego szerzony przez kapłanów wśród wiernych Parafii Bączalskiej. Tablice Mu poświęcone są
w Archikatedrze Przemyskiej, Czerwonej Wodzie koło Zgorzelca, Kobylanach koło Dukli. Figuruje też w Księdze Martyrologium Duchowieństwa Polskiego złożonej w Sanktuarium Jasnogórskim.

  Błogosławiony Władysław Findysz (urodzony się 13 grudnia 1907 w Krościenku Niżnym koło Krosna - zmarły 21 sierpnia 1964 w Nowym Żmigrodzie). Posługiwał w parafiach w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie. Od 10 października 1940 do 8 lipca 1941 był w jasielskiej Parafii Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wykazując się aktywnością patriotyczną, jako kapelan żołnierzy podziemia. Od 8 lipca 1941 nominowany na administratora Parafii Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, gdzie od 13 sierpnia 1942 został proboszczem. Aktywność duszpasterska księdza po wojnie nie podobała się władzom komunistycznym, które ograniczyły Jego działalność edukacyjną wśród młodzieży. W 1955 był szykanowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle.

  W czerwcu 1962 został dziekanem dekanatu żmigrodzkiego. W latach Soboru Watykańskiego II wzywał do odnowienia życia religijnego. Ksiądz Findysz 25 listopada 1963 trafił do aresztu za „prześladowanie i dyskryminowanie ludzi niewierzących”. Natomiast 17 grudnia 1963 został skazany przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za „zmuszanie do praktyk religijnych”. Wyrok odsiadywał w więziennych szpitalach w Rzeszowie i Krakowie, gdzie Go poniżano, nękano fizycznie i psychicznie.Nie zezwolono Mu na operację gardła, z podejrzeniem nowotworu. Zwolniony z więzienia 29 lutego 1964 powrócił wyczerpany do swojej parafii, tutaj zmarł 21 sierpnia 1964.

  Imię Błogosławionego Władysława Findysza nosi, od 22 lutego 2007, Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle, gdzie Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, w dniach 1 – 20 października 2008 zaprezentował wystawę „Błogosławiony ksiądz Władysław Findysz (1907–1964) Kapłan i męczennik”. Poświęcenia obiektu dokonał Prymas Kardynał Józef Glemp 10 października 2008. Uczestniczyłem w tej uroczystości, poprzedzonej Mszą Świętą nieopodal, wtymczasowej kaplicy pod wezwaniem  Matki Bożej Królowej Polski. W 2019 ekspozycję IPN - u poświęconą księdzu Władysławowi Findyszowi urządziło,w plenerze przy jasielskiej Farze, nasze Muzeum Regionalne.

  Błogosławiony Władysław Findysz został beatyfikowany 19 czerwca 2005 w Warszawie, dekretem Papieża Jana Pawła II z 20 grudnia 2004. Upamiętnia to wydarzenie i Jego Posługę w jasielskiej Kolegiackiej Parafii Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tablica przy prawym bocznym ołtarzu.

  Służebnica BożaHiacynta Joanna Lula (urodzona 21 marca1915 w Czeluśnicy- zmarła 8 września1943w Auschwitz). To polskasiostra zakonna. Uczyła się w Seminarium Nauczycielskim w Jaśle. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr SłużebniczekNajświętszej Maryi Panny w Starej Wsi, przyjmując imię zakonne Hiacynta, pracowała w domu zakonnym Jasionów. Tamże aresztowana 25 marca 1943 za współpracę z polskim podziemiem. Więziona w Jaślei Tarnowie. Następnie przewieziono Ją do niemieckiego obozukoncentracyjnegoKL Auschwitz - Birkenau, nadając numer 47624. Tamże rozstrzelana 8 września 1943.

  17 września2003otworzono proces beatyfikacyjnygrupy 122 polskich ofiar hitleryzmu. Jest wśród nich siostra Hiacynta Lula. W Jaśle upamiętniona ulicą, od 5 kwietnia 2004,nieopodal rodzinnej Czeluśnicy, na osiedlu Górka Klasztorna – boczną, od ulicy świętej Faustyny Kowalskiej –w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jest też tablica pamiątkowa, Jej poświęcona w Sanktuarium Świętego Antoniego - w kaplicy Świętego Maksymiliana, odsłonięta w 68 rocznicę śmierci, od listopada 2011 na zakończenie krajowego etapu procesu beatyfikacyjnego.

  Święty Jan Paweł II - Karol Wojtyła (urodzony 18 maja 1920 Wadowicach- zmarły 2 kwietnia 2005 w Watykanie). Wielokrotnie wędrował z młodzieżą w naszych okolicach po Beskidzie Niskim. Jako Biskup Krakowski był w Jaśle w niedzielę 8 marca 1970, kiedy to symbole Jasnogórskiego Cudownego Obrazu: Świeca i Ewangeliarz nawiedzały moją rodzimą Parafię Farną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie to upamiętnia jeden z dzwonów umieszczonych przy tym kościele, poświęcony 29 maja 1983 przez księdza biskupa Tadeusza Błaszkiewicza. Są też dzwony papieskie przy jasielskich świątyniach: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Żółków oraz Matki Bożej Królowej Świata na osiedlu Niegłowice. We wrześniu 1972 kardynał Wojtyła wziął udział w jubileuszach saletyńskich w Dębowcu, którym patronował i przewodniczył Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

  Od 16 października 1978 - 264 w dziejach Papież Jan Paweł II. Jego Pontyfikat trwał 26 lat i 5 miesięcy, trzeci pod względem długości w historii.

  W życiu duchowym naszego grodu Jan Paweł II zapisał się szczególnie, ustanawiając w 1997, Świętego Antoniego z Padwy patronem u Boga miasta Jasła.

  W 22 roku Pontyfikatu Jana Pawła II Rada Miasta Jasła nadała Mu godność Honorowego Obywatela Miasta Jasła uchwałą z 16 października 2000. Symbole tego wyróżnienia przyjął osobiście podczas prywatnej audiencji 20 listopada 2000. Jasielskiej 47 osobowej delegacji przewodniczyli ówczesny burmistrz Andrzej Czernecki i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Radwan.

  Za pośrednictwem Telewizji Polskiej - programu 1, podczas pamiętnego „Raj Koncertu” 6 lipca 2003, przed modlitwą na „Anioł Pański” z Watykanu rzekł: „Dziś łączymy się przez telewizję z Jasłem. Pozdrawiam niepełnosprawnych obecnych na koncercie z okazji ich roku. Pozdrawiam znane dobrze mi Jasło. Pozdrawiam siostry Wizytki obecne w Jaśle ponad 100 lat. Wszystkim z całego serca błogosławię”.

  Święty Honorowy Obywatel grodu nad trzema rzekami ma w Jaśle dwa pomniki: przy kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza na osiedlu Sobniów  przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na osiedlu Rafineryjnym. I tam w świątyni, z boku, jest też płaskorzeźba Jana Pawła II. Na kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Żółków jest płaskorzeźba, zaś w prezbiterium kościoła pod wezwaniem Świętego Stanisława przy ulicy Mickiewicza obraz Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Sanktuarium Świętego Antoniego wizerunki naszego Papieża wzbogacają krzyż nad ołtarzem głównym i ołtarzyk Miłosierdzia Bożego z prawej. Natomiast w kościele Farnym pod wezwaniemWniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w bocznym ołtarzu, z prawej umieszczono kanonizacyjny portret Ojca Świętego Polaka. Jest też okazały pomnik Papieża przed Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu. Długi czas, począwszy od 2014, w Rynku był umieszczonybilbord z sylwetką modlącego się naszego Honorowego Obywatela i napisem „Wdzięczność jest pamięcią serca – Mieszkańcy Miasta Jasła”. W 2020 Sylwester Łaskawski namalował, na prywatnym budynku przy Asnyka, mural przedstawiający Papieża Jana Pawła II na tle drzew i gór z napisem: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.

  Jego imię nosi ulica usytuowana na osiedlu Śródmieście, w Parafii Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przemianowana Uchwałą Rady Miasta 30 maja 1996, z poprzedniej patronki Hanki Sawickiej. Przy niej kapliczka z figurą Matki Bożej Fatimskiej w gablocie, sprowadzona przez Świętej Pamięci senatora Stanisława Zająca. U dołu na granitowej tablicy widnieje napis: „Totus Tuus – wotum wdzięczności dla Boga za dar w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II Jaślanie – 13 V 2007”.

  Jan Paweł II jest w naszym mieście patronem Centrum Charytatywnego – Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Caritas Diecezji Rzeszowskiej, powstałego jako Pomnika Roku Jubileuszowego 2000, Zespołu Szkół numer 4 „Ekonomika” - od 6 października 2012 i Przedszkola Miejskiego numer 3 - od 27 listopada 2019.

  Relikwie Jana Pawła II są w Jaśle w Farze i kaplicy klasztornej Franciszkanów przy ulicy Chopina. Mam i ja swoją Relikwię - autograf Ojca Świętego pozyskany w 1997. Inni Jaślanie mają fotki z Papieżem, różańce, błogosławieństwa, książki, znaczki.

  Święty Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 na Placu Świętego Piotra przez Papieża Benedykta XVI, zaś kanonizowany przez Papieża Franciszka 27 kwietnia 2014 także w Watykanie. Byłem tam wtedy, wśród licznych pielgrzymów z całego Świata.

  Błogosławiony Michał Tomaszek (urodzony 23 września 1960 w Łękawicy koło Żywca – zamordowany 9 sierpnia 1991w Pariacoto). Był w Jaśle 9 sierpnia 1988 na pogrzebie ojca Aurelego Wiktora Piotra Augustyna, zmarłego 6 sierpnia 1988. Z tego jednodniowego pobytu jest podpis ojca Michała w kronice klasztoru OO Franciszkanów. Ojciec Michał 24 lipca 1989 wyjechał na misje do Peru w Ameryce Południowej.

  Błogosławieni ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski (urodzony 3 lipca 1958 w Zawadzie koło Tarnowa - zamordowany 9 sierpnia 1991w Pariacoto) – obaj zginęli z rąk terrorystów komunistycznego ugrupowania o nazwie „Świetlisty Szlak” w Peru. Ich Relikwie są w kaplicy klasztornej Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle. Polscy męczennicy z Pariacoto zostali beatyfikowani 5 grudnia 2015 w Chimbotew Peru, dekret podpisał Papież Franciszek.

Jaślanie czczą wielu wyniesionych na ołtarze, którzy nie mają biograficznych związków z miastem, a są tutaj uwidocznieni w obrazach, rzeźbach, mozaikach, witrażach, tablicach, dziełach literackich, pieśniach, obecni w Relikwiach. Niektórych tylko wspominam, sylwetki tych obecnych w dwóch jasielskich świątyniach Ich imienia: Stanisława Szczepanowskiego – patrona Polski i Świętego Antoniego Padewskiego – patrona miasta godzi się przybliżyć.

  ŚwiętyStanisławSzczepanowski (urodzony się ok. 1035 we wsi Szczepanowo koło Bochni – zmarły 11 kwietnia 1079, kiedy to król i trzech dworzan wtargnęli do kościoła na Skałce, gdy biskup odprawiał Mszę Świętą. Bolesław Śmiały zabił Go uderzeniem miecza w tył głowy, a Jego ciało poćwiartował na dziedzińcu klasztornym).

  Biskup i Męczennik Stanisław ze Szczepanowa jest głównym patronem Polski. W naszym kraju jest ponad 350 kościołów pod Jego wezwaniem, a obchody ku Jego czci są największymi w Krakowie. Wtedy, z Katedry na Wawelu sprzed grobu świętego, wyrusza wielka procesja do miejsca Jego męczeństwa - kościoła na Skałce. Tam też odbywa się uroczysta Msza Święta, gromadząca biskupów, kapłanów i licznych przedstawicieli całego społeczeństwa. Temu, którego Jan Paweł II nazwał „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego” zbudowano w latach 1892 - 1893 w Jaśle tę świątynię pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jaślanie mówią o niej - kaplica gimnazjalna lub po prostu kościółek.

  Poświęcenie kaplicy i oddanie jej do użytku młodzieży nastąpiło 7 grudnia 1893. W głównym ołtarzu, obok postaci Matki Bożej, po bokach usytuowane są dwie rzeźby, z lewej w pozycji klęczącej Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona kościoła i z prawej Świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Przy głównym ołtarzu, z prawej, jest obraz Świętego Jana Pawła II i rzeźba Świętego Jerzego Popiełuszki, Jego popiersie zdobi też tablicę pamiątkową na ścianie frontowej kościoła. W bocznym ołtarzyku, lewej nawy, jest figura Świętego Judy Tadeusza. Na ścianach kaplicy, nad galerią, mozaiki przedstawiają: Świętego Ojca Maksymiliana Kolbego, Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Świętą Królową Jadwigę, Świętego Księdza Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Błogosławioną Anielę Salawę, Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza, Błogosławionego Księdza Jana Balickiego, Błogosławionego Księdza Augustyna Czartoryskiego. W kościele są też: rzeźba Pana Jezusa i obrazy: Miłosierdzia Bożego oraz Matki Bożej Częstochowskiej. W tym kościele są też Relikwie Świętego Jerzego Popiełuszki i Świętego Brata Alberta.

  Przez lata lgnęła tu młodzież szkolna, jej udział w mszach niedzielnych był obowiązkowy. Oddziaływanie tego środowiska na wychowanie patriotyczne i religijne młodzieży jasielskiej było znaczące. W czasie okupacji hitlerowskiej kaplica służyła innym celom niż kultu religijnego. Została bardzo zniszczona podczas zagłady miasta w 1944.

  Po koniecznym remoncie, po wojnie pierwszą Mszę Świętą odprawiono tu w Święto Trzech Króli 1950, wtedy kaplica stała się kościołem filialnym Fary. Kościółek podniesiono do godności parafii 1 czerwca 1971. Jej duszpasterze, sprawiali, że środowisko to upominało się o ważne sprawy Ojczyzny. Tutaj w 1989 oddano hołd ofiarom Katynia. Jasielski kościółek i dom parafialny był ostoją dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, miejscem patriotyczno – religijnych uroczystości. I corocznego odpustu ku czci Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika - 8 maja.

  Świątynia zlokalizowana przy ulicach Czackiego i Mickiewicza łączy osiedla Śródmieście i Mickiewicza.

  Warto odnotować, że autorem monumentalnej biografii Świętego Stanisława jest ksiądz Stanisław Bełch – uczeń jasielskiego gimnazjum, który spoczywa na cmentarzu parafialnym na osiedlu Sobniów i ma ulicę swojego imienia w tamtej okolicy.

  Popularnośc kultu i liczne cuda Świętego Stanisława zostały uwieńczone kanonizacją przez Papieża Innocentego IV - 17 września 1253 w Asyżu.

  Święty AntoniPadewski - właściwie Fernando Martins de Bulhões, (urodzony w 1195 w Lizbonie - zmarły 13 czerwca 1231 w Arceli koło Padwy).

  Franciszkanie przybyli do Jasła jesienią 1899.

  Nasz Święty Antoni, w figurze z 1904, autorstwa artysty rzeźbiarza Antoniego Popiela ze Lwowa, był czczony w Jaśle jeszcze w dawnym neogotyckim kościele powstałym w 1904 u zbiegu ulic Mickiewicza i Jagiełły, a zburzonym wraz z całym miastem w 1944. Cudowna figura przetrwała w ruinach, potem była w prowizorycznej kaplicy mieszczącej się 18 lat, w murach dawnego ocalałego klasztoru nabytego jeszcze w 1906. Figurę Świętego Antoniego przeniesiono z kaplicy przy ulicy  Mickiewicza do nowego Domu Modlitwy przy zbiegu ulic Chopina i 3 - Maja - 6 października 1963. Posadowiono ją najpierw w głównym ołtarzu nowego Domu Bożego, a od 1976 w bocznym prawym ołtarzyku, gdzie w 1998 została wybudowana gustowna kaplica Świętego Antoniego Padewskiego, poświęcona 21 marca 1999.

  Tutaj w głównym ołtarzu, oryginalny krzyż franciszkański, z Chrystusem Ukrzyżowanym, wzbogacają wizerunki Świętego Jana Pawła II i Świętego Franciszka z Asyżu. Na co dzień ludzie modlą się też tu do Świętego Maksymiliana i Świętego Franciszka - w obrazach oraz Świętego Jana Chrzciciela - w figurze. W prawej bocznej nawie pod obrazem Miłosierdzia Bożego w ołtarzu, są wizerunki: Świętego Jana Pawła II, Świętej Matki Teresy z Kalkuty, Świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Świętej Faustyny Kowalskiej.

  Zaś w ogrodzie przy ulicy 3 - Maja figura Świętego Franciszka z ukrzyżowanym Jezusem. W kościele są też obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Są także krzyżez figurą Ukrzyżowanego Jezusa - dwa wiszące w prawej nawie i dwa stojące blisko świątyni: misyjny z 1981 przy ulicy Chopina i Roku Jubileuszowego 2000, zastąpił ten z 1933 – przy ulicy 3 Maja.

  W kaplicy klasztornej są Relikwie: Świętego Franciszka z Asyżu,  Świętej Klary z Asyżu, Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Bonawentury,  Świętego  Józefa z Kupertynu, Świętej Faustyny Kowalskiej,  Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego  Jakuba Strzemię, Błogosławionej Anieli Salawy. Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego, Błogosławionego  Michała Tomaszka,

 Fronton naszego Sanktuarium jest vis-à-visulicy Franciszkańskiej biegnącej w stronę dawnego kościoła i klasztoru Franciszkanów. Świątynia wraz z zabudowaniami klasztornymi łącząc ulice Franciszkańską, Chopina i 3 - Maja zajmują teren na styku osiedli Kopernika, Mickiewicza i Śródmieście.          

  Parafia Świętego Antoniego została erygowana przez księdza biskupa Ignacego Tokarczuka 30 grudnia 1968, wydzielona z Parafii Jasło – Fara, gdzie w kościele z lewej strony pod chórem, od zawsze na skromnym ołtarzyku stoi figurka Świętego Antoniego.

  Pamiętam, już jako parafianin Franciszkanów, jak to w dniach 15 - 16 października 1995 masowo, ze czcią, przyjmowano w Jaśle Relikwie Świętego Antoniego Padewskiego. Wtedy ojciec Józef Midura, gwardian i proboszcz Franciszkanów, zgłosił pomysł ustanowienia Świętego Antoniego patronem Jasła.

  Jednogłośnie uchwałę w tej sprawie przyjęli radni podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 27 marca 1996. Taki patronat uznała Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. Ordynariusz ksiądz biskup Kazimierz Górny dekretem z 22 grudnia 1996 ustanowił od 1 stycznia 1997 jasielski kościół franciszkański - Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego. Natomiast dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej z 20 listopada 1997 „ustanawia Patronem u Boga Miasta Jasło Świętego Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła”. Jaślanie odwiedzają Jego grób w Padwie na trasie pielgrzymek do Włoch.

  Po raz pierwszy Świętego Antoniego Padewskiego jako patrona miasta czczono w Jaśle 12 – 13 czerwca 1998. Jednego dnia były spotkania modlitewne, sesja naukowa, wystawa, program słowno - muzyczny w Jasielskim Domu Kultury, uroczysta Msza Święta w świątyni franciszkańskiej. Nazajutrz do ołtarza polowego w Rynku procesjonalnie przyniesiono Relikwie Świętego Antoniego, a po Mszy Świętej głównymi ulicami powędrowały dostojnie do Sanktuarium.

  Odtąd, w corocznych uroczystościach 13 czerwca, gromadzą się czciciele i sympatycy Świętego Antoniego. Jaślanie spotykają się tradycyjnie na Mszy Świętej, potem w procesji modlą się i radują, jak to na odpuście, wracając do domu z chlebkiem Świętego Antoniego. Procesja szła do Rynku także w 1999.

  Natomiast 9 czerwca 2000 na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jasła podjęto jednogłośnie uchwałę o wzniesieniu pomnika Świętego Antoniego Padewskiego – Patrona Miasta Jasła na placu przy ulicy Mickiewicza oraz nadanie temu otoczeniu, nazwy - „Skwer Świętego Antoniego”. I tak się stało, 13 czerwca 2000 odsłonięto figurę patrona Jasła na osiedlu Śródmieście – w Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle. Poświęceniu przewodniczył infułat brzozowski ksiądz Julian Pudło, a prowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle Stanisław Mazan. Akt historyczny „Skweru Świętego Antoniego” odczytał Zdzisław Świstak. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był gwardian Franciszkanów ojciec Krzysztof Janas wraz z gronem organizatorów tego wydarzenia. Odlew pomnika Świętego Antoniego przygotował Maciej Pęcak, artysta – rzeźbiarz z Krakowa. Figura Antoniego ma 1,90 metra wysokości. Stoi na cokole o wysokości 1,20 metra.

  Wizualnym symbolicznym znakiem duchowego władztwa Świętego Antoniego Padewskiego nad Jasłem jest Jego witraż umieszczony na budynku Urzędu Miasta, nad herbem grodu, 24 września 2002. Projektantem i wykonawcą dzieła jest Wiesław Czechowicz.

  Urzekają też jasielskie kapliczki z figurami Świętego Antoniego.

  Ta przy ulicy Klasztornej, obok przejazdu kolejowego na parceli Haliny Rymarz, pochodzi z przełomu XIX/XX wieków, została ufundowała przez rodzinę Zosslów, kiedyś właścicieli tej ziemi. W okresie międzywojennym doglądała ją Feliksja Mączyńska.

  Ta z posesji należącej do rodzin Mrugałów i Palaczów przy ulicy Granicznej 83  pochodzi ze Starego Żmigrodu, gdzie Antoni Mrugał miał działkę rekreacyjną.
Po Jego śmierci syn Krzysztof przeniósł figurę do Jasła – Sobniowa, gdzie zamieszkał.

  Ta usytuowana na parceli Marii i Andrzeja Kmonów przy ulicy Granicznej (boczna) to wotum dziękczynne, z maja 1999, autorstwa Antoniego Bolka z Załęża. Na cokole jest napis: „Posiądź tylko żywą wiarę w Boga, a przez nią wszystko inne otrzymasz”.

  Ta stojąca w ogrodzie Janiny i Zdzisława Świstaków przy ulicy Madejewskich 14 zastąpiła w 2004 figurę Chrystusa Frasobliwego. Tego Świętego Antoniego wyrzeźbił także Antoni Bolek dla upamiętnienia ustanowienia Go patronem miasta Jasła.

  Ta przy domu z ulicy Obrońców Westerplatte 23 ufundowana przez Józefę i Mieczysława Szczypków, została wzniesiona w 1997 ku czci Świętego Antoniego Padewskiego, patrona Jasła, w podzięce za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę.

  Ta, obok kaplicy na Gądkach w parafii franciszkańskiej, została wykonana przez mieszkańca tej dzielnicy Leopolda Żychowskiego. Poświęcona podczas Mszy Świętej odpustowej 17 sierpnia 1997 przez ojca Bogumiła Stachowicza.

  Kult tego patrona jest u nas na tyle mocny, że w konkursie na projekt jasielskiej maskotki w 2018 zwyciężyła zabawka „Antoś” zaprojektowana przez Paulinę Steligę – Gryglaszewską. Podobnie nazywała się gazetka parafialna, Franciszkanów ukazująca się dziś w tytule „Św. Antoni”.

  Święty Antoni został kanonizowany, po najkrótszym procesie w historii Kościoła katolickiego, czyli 352 dni po śmierci - 30 maja 1232 przez Papieża Grzegorza IX, 16 stycznia 1946. Papież Pius XIIogłosił go doktorem Kościoła.

W Jaśle są upamiętnieni ulicami i figurami wyniesieni na ołtarze, bez związków biograficznych z miastem

  Święty Krzysztof (urodzony prawdopodobnie w Licji, w Azji Mniejszej – zmarły tamże około 250). Legenda głosi, że zapadł się w dno rzeki pod ciężarem dziecka, które miało powiedzieć: „Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając innym”). To męczenniki świętyKościoła Katolickiego i Prawosławnego, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli, których wstawiennictwo u Bogajest uznane za wyjątkowo skuteczne. Jego kult rozwinął się z końcem V wieku.

  W Jaśle Święty Krzysztof czuwa w kapliczce stojącej obok budynku dyżurnego ruchu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego „Jasiel”, tuż przy płycie głównej dworca autobusowego. Wraz z ulicą Dworcową należy ten teren do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomysłodawcami, a równocześnie fundatorami budowy kapliczki, byli kierowcy jasielskiej Państwowej Komunikacji Samochodowej,inspirowani przez Kazimierza Dubasa, ongiś działacza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w PKS - ie.

  A zatem na dworcu podróżnych wita i żegna 70 centymetrowa figura Świętego Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezusa na barkach, wyrzeźbiona z drewna lipowego przez Karola Breja byłego pracownika PKS - u, zarazem twórcę ludowego. Chroni ją szklana obudowa w kształcie prostopadłościanu. Betonowy cokółobłożony lastrykiem, na którym jest umieszczona rzeźba, ustawiono w marcu 1995. Jest wysoki na 1 metr 25 centymetrów, na nim data – 25 lipca 1995, jako, że w ten dzień patrona kierowców i pielgrzymów cała kapliczka została poświęconaprzez księdza Stanisława Kołtaka, proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle wraz z księdzem Gerardem Stanulą, ówczesnym kapelanem kierujących pojazdami. Obiekt jest systematycznie konserwowany, przez gospodarzy tego miejsca, ostatniej renowacji dokonał w marcu 2021 Mirosław Ślawski. Figura zyskała nowe oświetlenie.

  Wizerunki Świętego Krzysztofa ma też wielu jaślan w swoich środkach transportu.

  Święty Florian (urodzony około 205 w Ceti – utopiony 4 maja  304 w rzece Ennsw Lauriacum obecnie Lorch). Jest kojarzony z ulicą Floriańską, która z tym ukształtowaniem istnieje w Jaśle od 20 kwietnia 1970 przez połączenie prastarej drogi z ulicami Sobniowską i Dzierżyńskiego. Biegnie na osiedlach: Śródmieście, Górka Klasztorna, Sobniów - w Parafiach:Kolegiackiej Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz Dobrego Pasterza w Jaśle.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przy ulicy Mickiewicza są trzy figurki Świętego Floriana, większa i średnia, kolorowe wykonane są z masy żywicznej. Patrona strażaków wyrzeźbionego w drewnie przez Antoniego Bolka, ma też, w swym gabinecie, brygadier Wacław Pasterczyk - oficer prasowy

  W 1436  Święty Florian został zaliczony, do głównych patronów Polski.

  Święty Franciszek (urodzony w 1181 lub 1182 w Asyżu- zmarły 3 października1226w Porcjunkulikoło Asyżu). W Jaśle przypomina o Nim ulica Franciszkańska, z taką nazwą od 19 lutego 1998, przemianowana z poprzednich patronów Puszkina, wcześniej Lenartowicza. Widać ją z głównych drzwi kościoła franciszkańskiego, gdzie jest boczna kaplica z obrazem biedaczyny z Asyżu i Jego postać namalowana w okazałym krzyżu nad głównym ołtarzem. Ulica Franciszkańska prowadzi na północ miasta, gdzie był pierwszy kościół i klasztor OO Franciszkanów. Posadowiona na osiedlu Mickiewicza – w Parafii Świętego Antoniego w Jaśle.

  Kamienna figura Świętego Franciszka z ukrzyżowanym Jezusem, od 1932, stała obok kościoła franciszkańskiego u zbiegu ulic Mickiewicza i Jagiełły. Jej fundatorem był katecheta jasielskiego gimnazjum ksiądz Józef Gayda, wielki czciciel Świętego Franciszka i dobrodziej franciszkańskiego klasztoru. Po II Wojnie Światowej, w kwietniu 1946 figurę postawiono na placu przed tymczasową kaplicą franciszkańską przy ulicy Mickiewicza. Od 20 września 1967 zdobi ogród franciszkański przy ulicy 3 Maja. Franciszkanie są w Jaśle od jesieni 1899. Relikwie założyciela zakonu Świętego Franciszka z Asyżu mają duchowni w swej klasztornej kaplicy.

  Święty Franciszek został kanonizowany 16 lipca 1228 przez Papieża Grzegorza 1.

  Święty Jan Nepomucen(urodzony się w 1348 w Pomuku koło czeskiej Pragi - zmarły 20 marca 1393 poddany torturom i wrzucony do Wełtawy). Jego barokowa, kamienna figura, na cokole nawiązującym do stylu jońskiego, stoi pośrodku jasielskiego Rynku. Postawiono ją w tym miejscu w 1770. Jest dziełem nieznanego artysty, wpisanym do rejestru zabytków miasta. Przetrwała zniszczenia Jasła dokonane przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej. Uszkodzona była kolumna, więc ją zrekonstruowano. Natomiast całość podano zabiegom konserwatorskim w 2002. Obiekt zlokalizowany jest na osiedlu Śródmieście - w Kolegiackiej Parafii Farnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

  Natomiast 7 października 2012 — poświęcono figurę Świętego Jana Nepomucena wykonaną z masy żywicznej, umieszczoną na betonowym cokole ustawionym na osiedlu i przy ulicy Mickiewicza, przed mostem na rzece Wisłoce
- w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle – tu ma chronić przed powodziami. Ufundował ją ksiądz Eugeniusz Hajduk rodem z Kaczorów.

  Święty Jan Nepomucen został kanonizowany 19 marca 1729 przez Papieża Benedykta XIII.

  Błogosławiona Karolina Kózkówna (urodzona 2 sierpnia1898w Wał - Rudzie- zmarła 18 listopada1914w Wał - Rudzie). Ma ulicę (dawna Łąkowa), od 10 listopada 2000, na osiedlu Sobniów - w Parafii Dobrego Pasterza w Jaśle.

  Błogosławiona Karolina Kózkówna została beatyfikowana 10 czerwca 1987 przez Papieża Jana Pawła II w Tarnowie. Z pielgrzymką franciszkańską byłem tam wśród rzeszy wiernych.

  Święta Faustyna Kowalska- właściwie Helena Kowalska (urodzona 25 sierpnia1905w Głogowcu- zmarła 5 października1938w Krakowie). Ma ulicę od 10 listopada 2000, na osiedlu Górka Klasztorna - w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Także w tamtejszym kościele jest figura Świętej Faustyny Kowalskiej. Natomiast w świątyni Parafialnej Miłosierdzia Bożego na osiedlu Rafineryjnym jest  płaskorzeźba, zdjęcie beatyfikacyjne i witraż przedstawiający Świętą Faustynę Kowalską. Są też w tym kościele Jej Relikwie. Natomiast w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego pod obrazem Miłosierdzia Bożego, w bocznym ołtarzu jest miniatura Świętej Faustyny Kowalskiej, zaś w klasztornej kaplicy są Relikwie Tej siostry.

  Święta Faustyna Kowalska została kanonizowana 30 kwietnia 2000 przez Papieża Jana Pawła II w Watykanie.

 

Zbigniew Dranka

wdzięczny Panu Zdzisławowi Świstakowi i Panu Przemysławowi Misiołkowi  za wsparcie merytoryczne