PostHeaderIcon Odszedł Ryszad Szczurek

Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2022 odszedł nas Ryszard Szczurek, żył 86 lat.
W Rodzinie kochany Tato, Brat, Dziadek, Wujek i Przyjaciel.
W społeczności jasielskiej znany jako długoletni Dyrektor Podkarpackich Zakładów Produkcyjnych „Inco-Veritas” ZZG w Tarnowcu, Radny, Społecznik, Zasłużony Działacz Kultury, Dobry Człowiek.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18 czerwca 2022 w kościele O.O. Franciszkanów o godzinie 13:30.
Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 14:00, po której odprowadzimy Ciało Zmarłego na Nowy Cmentarz w Jaśle.
 
Boże Ciało 1952 przed kaplicą OO Franciszkanów, Ryszard Szczurek pierwszy z prawej przy sztandarze
 
Urodzony w 1936 w Jaśle. Tu ukończył szkołę podstawową (1949) oraz Liceum Ogólnokształcące (1953). W latach 1955-1960 studiował na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1960 rozpoczął pracę zawodową w Gorlickich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Gorlicach na stanowisku kierownika Działu Inwestycji. W 1962 przeniósł się do pracy w Podkarpackich Zakładach Produkcyjnych „Inco-Veritas” w Tarnowcu. Przez 6 lat pracował na stanowisku dyrektora technicznego, a przez kolejne 31 lat, aż do przejścia na emeryturę, na stanowisku dyrektora Zakładu. Działał społecznie w radach narodowych. Od 1973 pełni funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, a później przez dwie kadencje w Krośnie. Przez następne dwie kadencje był członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie. Od 1963 był członkiem Stowarzyszenia „PAX”, a później Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. W tych stowarzyszeniach zasiadał we władzach wojewódzkich i przez kilka kadencji we władzach centralnych. Od 1969 przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Muzyki i Folkloru w Jaśle. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu i funkcjonowaniu Jasielskiej Orkiestry Symfonicznej.Jako krótkofalowiec od 1958 i posiadając znak nadawcy SPBXS pełnił w Polskim Związku Krótkofalowców przez kilka kadencji funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. W roku 1971 zawarł związek małżeński z Krystyną Gugulską. Był ojcem dwóch córek: Małgorzaty i Joanny.
 
 
Miałem zaszczyt kłaniać się Panu Ryszardowi.
Ostatni raz spotkałem Świętej Pamięci Ryszarda Szczurka 10 maja 2022 przy kościele O.O. Franciszkanów.