PostHeaderIcon Ulicą Franciszkańską do Sanktuarium Świętego Antoniego

Dawni jaślanie określali, że szło się tędy „polami do dworca kolejowego”. Dziś zmieniła się struktura zabudowy Jasła. Wznoszono nowe budynki, w tym także obiekty sakralne, bloki mieszkalne, poszerzono obszar miasta o nowe osiedla. Wzrastającej zabudowie towarzyszyła potrzeba tworzenia nowych ulic. Postępujące zmiany ustrojowe i inne uwarunkowania nasuwały niejednokrotnie potrzebę zmiany ich nazw. Tak było również z mianem ulicy Franciszkańskiej.

Ulica Franciszkańska - Fotka Zbigniewa Dranki

Przez jakiś czas ulica ta nosiła nazwę Teofila Aleksandra Lenartowicza, a później Aleksandra Puszkina. Imię ulicy Franciszkańskiej nadano uchwałą Rady Miasta Jasła Nr LI/501/98 z dnia 19 lutego 1998. Usytuowana jest na Osiedlu Mickiewicza. Jest drogą gminną w zarządzie Gminy Miejskiej Jasło. Jej długość wynosi 173 metry. Mieszkańcy ulicy należą do Parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego.

Blok przy Franciszkańskiej 4 - Fotka Zbigniewa Dranki

Przebiega pomiędzy ulicami: Słowackiego i Chopina. Przy tym trakcie usytuowane są bloki mieszkalne i zabudowa jednorodzinna. Po zachodniej stronie ulicy pod numerem 4 jest dawny, z lat 60 - tych Hotel Robotniczy Zakładów (wówczas Chemicznych) Tworzyw Sztucznych „Gamrat”. Przez kilka lat funkcjonował też jako Hotel Miejski z adresem Puszkina 51. W pomieszczeniach od frontu najpierw aktywnie działał Klub Naczelnej Organizacji Technicznej, więc odbywały się zebrania, wystawy  dyskusje przy kawie. Potem w latach 70 - tych był Zakładowy Klub Kultury „Chemik”, kierowany przez Józefa Rybę, w którym działały: biblioteka zakładowa beletrystyczna, zespół teatralny, klub szaradzistów, orkiestra dęta, chór żeński, zespoły estradowy i big - beatowy „Vinigamy” oraz kapela podwórkowa „Zgrana Paka”. Znana była ogólnopolska aktywność fotograficzno – filmowa, z pierwszymi amatorskimi fotografiami kolorowymi, obrobionymi w laboratorium, które miało tu locum. Funkcjonował tam też na piętrze Klub „Ruchu”, w suterenach młodzież spotykała się na wieczorkach tanecznych. To tu, wtedy na Puszkina, wymyślono Festiwal Kapel Ludowych, Śpiewaków i Instrumentalistów „Jasielskie Okółki”. W 1980   bogatą działalność przeniesiono do innego obiektu, już domu kultury, przy 3 – Maja. Natomiast  na Franciszkańskiej utworzono  Przychodnię rehabilitacyjną z gabinetem lekarskim Elżbiety Przybyszowskiej – Constantine i rozmaitymi zabiegami.

Chór żeński przed KlubemChemik” - Archiwum Zbigniewa Dranki

W bloku tym ongiś były też: siedziba jasielskiej Delegatury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz biura: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Komitetu Osiedlowego Jasło -, Mickiewicza, działało tu Stowarzyszenie z Pomocą Rodzinie. Zajmowany jest obecnie, jako blok socjalny, przez zamieszkałe tu rodziny.  W części budynku od północy był pod koniec XX wieku Hotelilk „Bieszczady” z niewielką liczbą miejsc noclegowych i kioskiem „Ruchu”. Obok tego obiektu jest wejście do Centrum Rehabilitacji z adresem przynależnym do ulicy Kraszewskiego. Przy Franciszkańskiej są  też gabinety lekarskie: ortopedy, ginekologa - położnika, traumatologa i dermatologa, biuro rachunkowe, kancelarie: radców prawnych i adwokacka oraz kiosk wielobranżowy, w miejscu dawnego „Ruchu”.

Gimnazjum Żeńskim imienia  Błogosławionej Jolanty- Widokówka z kolekcji Jerzego Rucińskiego

Zdjęcie bloku przy Franciszkańskiej 1 -  Fotka Zbigniewa Dranki

Dla młodego pokolenia jaślan warto wspomnieć, że przed II Wojną Światową przy ówczesnej ulicy Lenartowicza 2 po lewej stronie,  znajdowało się prywatne Gimnazjum Żeńskie imienia Błogosławionej Jolanty założone w 1909. Mieściło się w okazałym dwupiętrowym budynku pod obecnym adresem Franciszkańska 1. Uległ on zburzeniu w latach II Wojny Światowej wraz z całkowitą zagładą Jasła. Poza tą budowlą 31 sierpnia 1939  przy całej  ulicy Lenartowicza biegnącej od Słowackiego poprzez 3 Maja pod stację kolejową było 21 domów prywatnych.

Kościół OO Francikanów w okresie budowy - Fotka Zbigniewa Dranki

Należy mieć nadzieję, że ulica Franciszkańska będzie zawsze wypełniona ludźmi zmierzającymi w stronę położonego, na jej krańcu,  kościoła OO  Franciszkanów, jego okazały fronton jest widoczny u wylotu  ulicy Chopina. To Franciszkańską 6 października 1963przeniesiono cudowną figurę Świętego Antoniego z kaplicy przy Mickiewicza do nowej świątyni, wówczas poświęconej  - dziś Sanktuarium Patrona Parafii i Jasła.

 Przeniesienie cudownej figury Świętego Antoniego - 6 października 1963 - Fotka z archiwum Zdzisława Świstaka

Ulica Franciszkańska - Fotka Zbigniewa Dranki 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zdzisław Świstak

 

Zbigniew Dranka