PostHeaderIcon Encyklopedia Jasła - z moim udziałem

Minął tydzień od ukazania się (4 marca 2011 r.) drukiem, w nakładzie 200 egzemplarzy, pierwsze w dziejach miasta kompendium wiedzy o Jaśle pt. „Encyklopedia Jasła". Tym samym Jasło dołączyło do grona 7 polskich miast, które posiadają tematyczną encyklopedię (w województwie podkarpackim jedynie Rzeszów posiada „Encyklopedię Rzeszowa"). Druk i oprawa: Poligrafia Redemptorystów Tuchów.
Redaktorem i wydawcą ponad 700-stronicowego dzieła (formatu A-4), zawierającego 2277 haseł jest Zdzisław Świstak. Materiały do encyklopedii Jasła były zbierane przez Z. Świstaka przez kilka lat, wytężone prace nad ostatecznym przygotowaniem materiałów do druku trwały blisko rok. W opracowaniu części haseł uczestniczyli również inni jaślanie, wśród nich wymienieni w Encyklopedii - obok Zdzisława Świstaka - jako zespół autorski: Ryszard Oleszkowicz, Zbigniew Dranka, Tomasz Fortuna, Stanisław Fryc, Wiesław Hap, Jacek Nawrocki, Małgorzata Piekarska, Ewa Pietraszek, Alfred Sepioł, Mirosław Szudy, Mariusz Świątek, Janina Świstak, Leszek Znamirowski. Pojedyncze hasła do „Encyklopedii Jasła" nadesłały także inne osoby.  

Encyklopedia zawiera bardzo różnorodne tematycznie hasła - od biogramów osób związanych z Jasłem (ponad 1000 haseł), poprzez hasła tematyczne (dot. geografii, spraw społecznych, historii, ulic, zakładów pracy, działających w Jaśle związków i stowarzyszeń, szkół, itd.), aż po hasła z cyklu „ciekawostki". Wydawnictwo zawiera kilkaset fotografii: gros z nich w wykonaniu jasielskich fotografików zawodowych i fotografów amatorów (m.in.: Daniel Dębosz, Wiesław Hap, Marek Maczuga, Mieczysław Mikulski, Wilhelm Ney, Leszek Preisner, Krzysztof Surowiak, Zdzisław Świstak, Anna Świstak-Selwesiuk, Stanisław Witowski, Dominik Wróbel). W publikacji wykorzystano także zbiory fotograficzne Muzeum Regionalnego w Jaśle. W ostatecznym przygotowaniu Encyklopedii do druku uczestniczyli Jaślanie: Mirosław Szudy (projekt okładki), Ryszard Oleszkowicz (opracowanie i przygotowanie tekstu do druku).  

Wszystkie 200 egzemplarzy zyskały już szczęśliwych nabywców.