PostHeaderIcon Odznaka Honorowa PSWP

Wczoraj ( 25 marca 2011 ) na Walnym zebraniu na  zamku w Oporowie ( powiat Kutno) spotkali się animatorzy działalności pozaszkolnej z całego kraju. Podczas  spotkania, w uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju edukacji  wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży, Honorową Odznakę im. Aleksandra Kamińskiego, przyznaną przez Zarząd PSWP otrzymał Zbigniew Dranka. Istotnie, jak to podkreślono w laudacji, jako  dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle  był jednym z założycieli PSWP  któremu od początku założenia powierzono rolę wiceprzewodniczącego.

Podobny honor spotkał dotąd 10 osób, a ustanowiony niedawno medal  wręczano teraz  pięciu zasłużonym działaczom.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie działa od 10 lat. Zrzesza dziś 51 placówek  i 70 członków indywidualnych z 44 polskich miast.  PSWP jest członkiem EAICY – Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego, afiliowanym przy Radzie Europy  oraz CEMEA  - Centrum Kształcenia Metodami Aktywnymi

PSWP