PostHeaderIcon Młodzież w działaniu

Oczekujemy na młodzież powyżej 13 lat, animatorów młodzieżowych, pedagogów, urzędników gminnych, pracowników ośrodków terapeutycznych, opiekunów klubów europejskich, nauczycieli szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, instruktorów ośrodków kultury, ośrodków sportowych, animatorów stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, liderów grup niezorganizowanych, itp.

UWAGA ! Jedną organizację reprezentują na szkoleniu maximum 2 osoby ! Działania dofinansowywane przez program „Młodzież w działaniu”:

• Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć;
• Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność;
• Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
• Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat;
• Akcja 3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci;
• Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych;
• Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

Uczestnicy szkolenia, których liczba jest ograniczona do 25 podczas jednego spotkania mają zapewnione: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały związane z programem szkolenia Finansuje to Program „Młodzież w działaniu”.
Koszty podróży każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.