PostHeaderIcon Kulturotwórcza działalność Jasielskiego Domu Kultury

Pierwsze dwie dekady swą działalność nasz dom kultury prowadził w „Zgodzie” – tak nazywano ten obiekt przy 3 Maja. Miano to znane było jaślanom już wcześniej. Bo Towarzystwo „Związek Mieszczański „ZGODA” powstało w marcu 1919 skupiając w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich warstw społecznych Jasła. Towarzystwo statutowo obrało za cel  popieranie wspólnych interesów jaślan, w dziedzinie gospodarki, handlu oraz inicjatyw społeczno – kulturalnych.

Na zdjęciu: Towarzystwo „Związek Mieszczański „ZGODA” - 1933

Obok akcji szkoleniowej, odczytów i akademii, urządzano wystawy, festyny i zabawy taneczne. Pod egidą Towarzystwa działał też teatr amatorski, szczycący się wieloma ciekawymi premierami. Początkowo, Towarzystwo miało swoją siedzibę w małym budynku przy ulicy Mickiewicza. W 1933 wybudowano, własnym wysiłkiem, budynek „ZGODY”, przy ulicy 3 Maja. A po wojnie odremontowano na potrzeby domu kultury.

Na zdjęciu: Pierwsi pracownicy Powiatowego Domu Kultury w Jaśle od prawej Zygmunta Cieniawa -kierownik, Henryk Zych - instruktor teatralny, Aniela. Białkowska- bibliotekarka, Bronisław  Wysocki- organizator imprez, Zofia Twardzicka - Krok- sekretarka

Działalność tej instytucji datujemy od dnia 1 maja 1950 roku. Siedzibą ówczesnego Powiatowego Domu Kultury stał się właśnie budynek „Zgoda” przy ulicy 3 Maja 11 w Jaśle, w którym znajdowała się sala widowiskowa, ze sceną, na 300 miejsc siedzących, klub, dwa pomieszczenia biurowe i jedna sala zajęć, zamieniana na garderobę dla występujących. 

O początkach PDK opowiadali mi Ś.P. Zygmunta Cieniawa i Ś.P. Franciszek Stal oraz Zofia Twardzicka - Krok i Henryk Zych, którzy są z nami nadal w 70 roku funkcjonowania placówki.

-To była jedyna w tym czasie duża sala w Jaśle, odbywały się tu wszelkie akademie, zebrania, konferencje” – relacjonuje pierwsza kierowniczka  Zygmunta Cieniawa. „Dom Kultury organizował zabawy bezalkoholowe w połączeniu z imprezami kulturalnymi. Działalność skupiała się na początku wokół biblioteki, organizowano liczne konkursy czytelnicze. Ale odbywały się też pierwsze przedstawienia teatrów z Rzeszowa i Tarnowa, a słynny wówczas zespół „DO RE MI” zapoczątkował gościnne występy zespołów artystów estrady. Rozwinął się ruch recytatorski, plastyczny, muzyczny, teatralny. Już w pierwszym roku powstała poradnia metodyczna dla powiatu jasielskiego. Z całej okolicy ludzie garnęli się do życia kulturalnego, nie jako bierni obserwatorzy, lecz zagorzali czynni organizatorzy, twórcy i uczestnicy.

Na zdjęciu: Spektakl teatru Powiatowego Domu Kultury w Jaśle "Pieją koguty".  Od lewej:  Zofia Twardzicka Krok, N.Pilch, Stanisław Witowski, Maria Witowska, Józef Kobak, Maria Krzyżanowska, Bolesław Ryndak, Wiesława Wierdak , Konieczny Józef. Siedzą od lewej Knull Irena, NN

- „Cała działalność opierała się na wielkim entuzjazmie i zaangażowaniu ówczesnych pracowników i niestrudzonych działaczy”- mówi Franciszek Stal, drugi kierownik PDK. Zespoły dużo jeździły w teren aż po Krosno, Gorlice, Jodłową. Takie było zapotrzebowanie na nasze przedstawienia. Artystów przyjeżdżających do nas z Warszawy firmowało przedsiębiorstwo państwowe „Artos”. Urządzaliśmy wiele zabaw tanecznych, wesołych, przy dobrej muzyce i okolicznościowych dekoracjach. Naszym wychowankiem był Rysiek Drozd - ówczesny mistrz szachowy. Do grona aktywistów w tej dziedzinie należał też Romuald Nocleg. Przez wiele długich lat z PDK była związana Maria Wiatr, sprzątaczka, która przeżyła wzloty i upadki, zmiany, przebudowy i niejednego kierownika”. 

Na zdjęciu: Spektakl zespołu teatralnego Jasielskiego Domu Kultury "Ożenek". Stoją od lewej: NN, NN, NN, Siedzą od lewej: Maria Krzyżanowska, NN, Henryk Zych, NN

- „Pedek w „Zgodzie!” Jakże bogate w treści to słowo"- zaznacza Zofia Twardzicka - Krok, która od otwarcia przez dekadę była sekretarką PDK. „Początkowo działalność była wspierana przez Powiatową Radę Związków Zawodowych, zaś od 1953 odbywała się pod nadzorem Powiatowej Rady Narodowej. Sprawowaliśmy opiekę nad świetlicami wiejskimi, do których jeździliśmy z artystycznymi inspiracjami i poczynaniami oświatowymi, ot choćby w zwalczaniu analfabetyzmu. Poza swymi obowiązkami grałam w teatrze PDK. Mam zdjęcia ze spektaklu „Pieją koguty", z udziałem Karola Myśliwca, znanego dziś archeologa". Podczas akademii występowały nasze zespoły. Bywało, że na występach gości, trzeba było dostawiać krzesła. Tak było na koncercie Haliny Czerny Stefańskiej i Chóru  „Czejanda". We wszystkich działaniach wspierała nas Rada Społeczna, której członkowie prowadzili honorowo niektóre zajęcia".-

 

Na zdjęciu:  budynek "Zgody"  - siedziba Powiatowego Domu Kultury w Jaśle  w latach 1950 - 1970

- W jasielskim PDK, odbudowanym po zniszczeniach wojennych przez naszych rzemieślników, budynku Towarzystwa Mieszczańskiego „ZGODA", pracowałem jako instruktor teatralny 10 lat"- wspomina Henryk Zych .„Do pracy w domu kultury trafiłem po ukończeniu nowopowstałej Państwowej Szkoły Instruktorów Teatru Ochotniczego w Lublinie. Zająłem się między innymi teatrem amatorskim. Chętnych w tym czasie nie brakowało, dzięki czemu działało jednocześnie kilka zespołów teatralnych. W mojej reżyserii wystawione zostały między innymi „Moralność Pani Dulskiej i „Ożenek”, ale największym powodzeniem publiczności cieszyły się sztuka muzyczna „Romans z Wodewilu” oraz baśń sceniczna „Kopciuszek”, według scenariusza mojego autorstwa grana także w Sanoku i Krośnie. Do tradycji PDK należały doroczne bale sylwestrowe i karnawałowe".

Na zdjęciu:  Joanna Kosiek instruktor teatralny, scenograf PDK

Działalność domu kultury w pierwszym okresie jest równocześnie obrazem poczynań kulturalnych w mieście i powiecie, a dominowała wtedy praca oświatowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, a zwłaszcza teatralnego, sprawił, że trzeba było zorganizować w 1957 roku bibliotekę repertuarową, której popularność wśród zainteresowanych rosła szybciej niż księgozbiór. Od roku 1958 działała też wypożyczalnia kostiumów, rekwizytów i sprzętu muzycznego. Twórczość artystyczna skupiła się wokół teatru. Działały zespoły: kukiełkowy i dramatyczny, którego pierwszą premierą był „Powrót Posła” Juliana Ursyna Niemcewicza. Brak pełnego wyposażenia scenicznego sprawił, że na początku  dom kultury nie prowadził działalności imprezowej z dużym rozmachem.

Na zdjęciu: Bramka Powiatowego Domu Kultury w Jaśle przy ulicy 3 Maja 11

W latach 1960 -1970 kontynuowano pracę z zespołami teatralnymi. Jedna z takich grup PDK, licząca 18 osób, wystawiła w 1961 roku baśń sceniczną dla dzieci „Bal w pałacu bajek”. Zainteresowanie teatrem sprawiło, że organizowano „Dni Teatralne Wsi Jasielskiej” będące prezentacją dorobku teatralnego regionu. „Dni Teatralne Miasta Jasła” w 1963 stały się  świętem kultury miasta, a od 1965 roku organizowane są  co roku jako DNI JASŁA. Zespół teatralny PDK, liczący 18 osób, wystawił w 1961 roku baśń sceniczną dla dzieci pod tytyłem: "Bal w pałacu bajek". Zainteresowanie teatrem sprawiło, że organizowano "Dni Teatralne Wsi Jasielskiej" będące prezentacją dorobku teatralnego regionu. "Dni Teatralne Miasta Jasła" w 1963 stały się one świętem kultury miasta, a od 1965 roku organizowane są jako "DNI JASŁA".

Na zdjęciu: Cegiełka na budowę Powiatowego Domu Kultury w Jaśle

Dom Kultury dalej prowadził działalność instrukcyjno - metodyczną na terenie miasta i powiatu, w środowisku pracował z dziećmi, poszerzył bibliotekę repertuarową. Rozwinęła się działalność plastyczna. „PeDeK” opiekował się twórcami ludowymi z regionu. W 1961 zorganizowano Jasielskie Konfrontacje Plastyczne dla całego ówczesnego województwa rzeszowskiego.Wśród mieszkańców rozprowadzano cegiełki na budowę nowej placówki kultury, pierwsze duże wpłaty były od Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych, Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni, Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

 

Na zdjęciu: taka Nyska służyła domowi kultury kilka lat przemierzając powiat

Pod szyldem PDK-u skutecznie skupiono szachistów i pszczelarzy, inspiratorów wielu imprez dla hobbystów. Instruktorzy domu kultury wspierali pracę wielu świetlic na terenie miasta oraz klubów Rolnika i Ruch w powiecie. 

Na zdjęciu: Telewizyjny Turniej Miast Jasło  - Krosno - 1965

We wspomnianym 1965 hucznie obchodzono 600-lecie miasta. Zorganizowano Telewizyjny Turniej Miast Jasło – Krosno. Za zwycięstwo w tych zmaganiach Jasło otrzymało nagrodę w wysokości 1 miliona złotych, które przeznaczono na fundusz budowy nowego domu kultury. Kamień węgielny pod budowę placówki wmurował 12 czerwca 1965 ówczesny wicepremier rządu PRL, Piotr Jaroszewicz.

Na zdjęciu: zaproszenie na Dni Jasła

Rozmach z jakim zorganizowano jubileusz Jasła sprawił, iż odtąd dom kultury był organizatorem wielu dużych imprez cyklicznych dla miasta. Bogatsze stały się także propozycje PDK. Placówka koncentrowała się na rozwoju i kształtowaniu zainteresowań dzieci i młodzieży, podniosła się kultura i estetyka życia codziennego, narodziły się nowe formy działania, a ludzie zmienili styl życia towarzyskiego. Kulturotwórcze działanie domu kultury przynosiło rezultaty kilkuletniej pracy w środowisku.

Na zdjęciu: kadr z filmu „Jasło"

https://tvjaslo.pl/wp-mp4-2022/20220122-02.php

W 1967 roku miasto doczekało się filmu dokumentalnego „Jasło” w reżyserii naszego rodaka Jerzego Popiel - Popiołka wyświetlanego wielokrotnie w domu kultury.

Na zdęciu:  Jasielska Orkiestra Symfoniczna podczas obchodów 100 - lecia jasielskiego gimnazjum liceum  - 1968 

W 1966 roku powstała Jasielska Orkiestra Symfoniczna. Wspomagały tę inicjatywę  Zakład Produkcyjny „Inco - Veritas”z Tarnowca i inne przedsiębiorstwa jasielskie. Wpierało Towarzystwo Miłośników Muzyki i Folkloru. Koncertowała ona w całym kraju, z prestiżowym popisem muzycznym w Filharmonii Narodowej. 

Na zdjęciu: program o muzycznym Jaśle zrealizowany 8 listopada 1969 z Telewizji Katowice

Na zdjęciu: plansza Polskiej Kroniki Filmowej 

W 1968 Telewizja Katowice  zrealizowała w swojej siedzibie program z udziałem jasielskich chórów i orkiestry symfonicznej i big bandu. W 1969 Jasielską Orkiestrę Symfoniczną zaprezentowała Polska Kronika Filmowa. 

Na zdjęciu:  Fontanna w okresie okupacji

Na zdjęciu: dom Jana Zoły w czasie okupacji - ze zbiorów Bogdana Śliwy

Na zdjęciu:  Ogródek Jordanowski, dom Zoły i fontanna - lata 60 XX wieku - kadr ze zdjęcia z lat 60-tych, które wykonał Krzysztof du Vall aparatem Druh

Na zdjęciu: fontanna z amorkiem - lata 60 XX wieku

Na placu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Kołłątaja (kiedyś Świerczewskiego), Kościuszki, Sobieskiego i Rejtan, wybudowano z rozmachem, nowy dom kultury

Na zdjęciu: Ogródek Jordanowski

W czasach mojej młodości był tam, od strony południowej, ogródek jordanowski z karuzelami, huśtawkami piaskownicami, boiskiem. W narożu północno - wschodnim zachwycała fontanna. Znamy ją już z widokówek okresu okupacji. Woda tryskała pośrodku betowego baseniku. Przed nim aniołek - amorek siedzący okrakiem na żółwiu i grający na trąbce. Pod nim z ust głowy mędrca umieszczonej w dole cokołu pod rzeźbą woda wlewała się do betonowej misy. Rzeźba powstała w składzie drewna „Pagiet” przy obecnej ulicy Jagiełły, a wykonał ją niemiecki żołnierz. Pamiętam, jak podpiwniczeniu fontanny znaleziono ciało barczystego mężczyzny wywodzącego się z naszej ulicy Piotra Skargi.

Na zdjęciu: dom Zoły - lata 60 XX wieku

W części północno – zachodniej stał dom mieszkalny z warsztatem, który wtedy przy 3 - Maja wybudował w 1923 Jan Zoła rzemieślnik z usługami zakresie mechaniki precyzyjnej, maszyn i urządzeń optyki, rusznikarstwa, galwanizerstwa. Po powrocie z wysiedlenia w 1946 odbudował swoje domostwo i dalej prowadził działalność rzemieślniczą do 1951, kiedy to zginął w tajemniczych okolicznościach. Użyczał w swoim domu, wiele lat, miejsce na siedzibę Jasielskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Przejął ten warsztat z mechaniczny Wiktor Bączek i długie lata prowadził tutaj, potem pracował w mieszkaniu blokowym przy Hanki Sawickiej. Kręte metalowe schody, z rozebranego w latach 70 tych obiektu, Zoły kupił mój teść i zamontował w swoim domku w Przysiekach.

Na zdjęciu: Wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę domu kultury  - 1965

Na zdjęciu: Otwarcie Powiatowego Domu Kultury 26 września 1970

Rok 1970 był niezwykły dla placówki i miasta. Oddano wtedy do użytku nowoczesny, piękny i okazały budynek PDK wzniesiony przez Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Ciekawostką z placu budowy jest fakt, iż w trakcie  wykonawstwa wydłużono bryłę budynku 6 metrów w stronę parku, poprawiając niejako jego funkcjonalność. Uroczystość otwarcia 26 września 1970 zgromadziła wielotysięczną rzeszę mieszkańców Jasła. Zbiegła się ona z centralną inauguracją roku kulturalno - oświatowego 1970/1971. Przybyli przedstawiciele najwyższych władz, wśród nich, ówczesny minister kultury i sztuki Lucjan Motyka. W nowym obiekcie koncertowały jasielskie zespoły artystyczne, urządzono też wystawę lamp naftowych, w sali, gdzie potem urządziło się muzeum.

Na zdjęciu: pierwsza ekspozycja Muzeum Regionalnego w JDK

Na zdjęciu: inauguracja pierwszego roku szkolnego w PSM I stopnia, przemawia Władysław Świstak obok Jan Magnowski

W nowym obiekcie znalazły swoje siedziby na I piętrze Muzeum Regionalne i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, nad garderobami Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. 

Na zdjęciu:  budynek JDK zimą

Nowy obiekt z ponad 50 pomieszczeniami stał się siedzibą Powiatowego Domu Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Nowa baza przyciągała tłumy widzów na atrakcyjne imprezy. Przybywali znani artyści estradowi i zespoły teatralne, a Państwowa Opera Objazdowa występowała tu dwa tygodnie. Sala widowiskowa liczyła wówczas 563 miejsca. 

Na zdjęciu: Produkcyjny Zakład Odzieżowy w „Zgodzie"

W „Starym PeDeku” na długie lata zadomowiła się Spółdzielnia Pracy Krawieckiej „Pokój” w Jaśle, działająca też jako oddział sanockiej Wojewódzkiej  Usługowej Spółdzielni Pracy,  zakład dwóch rymanowskich: Spółdzielni Pracy „Przodownik”, potem Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Orjas”, na koniec przed likwidacją jako  jasielska Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Przyszłość” szyjąca różny asortyment: spodnie, marynarki, pościel. 

Na zdjęciu: Dom Handlowy „DOM HANDLOWY ZGODA"

Potem na kilka lat umiejscowiono tu „DOM HANDLOWY ZGODA ", z nim prywatne sklepy; spożywczy, wielobranżowy „Ruch”, ze sprzętem AGD i RTV, masarnię oraz z aparatami słuchowymi. Obecnie obiekt wystawiono na sprzedaż.

Na zdjęciu: hejnaliści na budynku JDK w dniu otwarcia  - 23 września 1970

Działalność domu kultury trwała w sprawdzonych kierunkach artystycznym i oświatowym, przy jednoczesnej bogatej ofercie rozrywkowo - imprezowej. Pamiętne są wytworne sylwestrowe bale. W latach siedemdziesiątych przyciągało „Kino Bolka i Lolka” oraz „Kino bez filmowych gwiazd.

Na zdjęciu; plansza anonsująca kino z kreskówkami dla dzieci

Od 1972 roku, wraz z powstaniem Oświatowej Poradni Ruchu Artystycznego, dom kultury stał się koordynatorem ruchu kulturalno - oświatowego dla placówek w mieście i całym regionie. Rozwinęła się praca twórcza, partnerzy potrzebowali bowiem opracowań repertuarowych i pomocy metodycznej.

Na zdjęciu: Logo Jasielskiego Domu Kultury autorstwa Leokadii Dybaś

Zarządzeniem Wojewody Krośnieńskiego z sierpnia 1975 zmieniono nazwę instytucji na Jasielski Dom Kultury. Odtąd dominuje w funkcjonowaniu JDK praca na rzecz miasta, chociaż placówka nie przestaje być centrum kulturalnym dla regionu.

.

 

Na zdjęciu: Józef Doktor - wiejski muzykant w festiwalowym koncercie Jasielskich Okółek" - estrada w Rynku

Popularyzuje amatorski ruch artystyczny, sprzyja tworzeniu i upowszechnianiu zespołów folklorystycznych. To tu albo na Rynku odbywał się „Ogólnopolski Festiwal Kapel Ludowych, Śpiewaków i Instrumentalistów Jasielskie Okółki”, prowadzony przez Wojciecha Siemiona, goszcząc setki wykonawców i dziesiątki twórców ludowych.

Na zdjęciu: Festiwal   „Jasielskie Okółki" -  estrada przy JDK

Impreza ta rychło zyskała uznanie badaczy folkloru i rozgłos krajowy dzięki relacjom radiowo – telewizyjnym. Jakis czas nie lada atrakcją w JDK była możliwość oglądania programu telewizyjnego w kolorze do 22.00, a że w okresie zimowym pracowali palacze centralnego ogrzewania takie seanse często się przedłużały.

 Na zdjęciu : Plansza z programu telewizyjnego o folklorze

Telewizja Polska zrealizowała na estradzie przy JDK kilka programów okółkowych emitując je ogólnopolskiej TVP 1 w dobry paśmie niedzielnym, przed południem. Powstał też w studio telewizyjnym w Warszawie program  obrazujący folklor pogórzański, wystąpił w nim Zespół Pieśni i tańca „Pogórzanie"  zaprezentowano  też wytwory sztuki ludowej z naszego regionu.

Na zdjęciu: Telewizyjny Turniej Miast Jasło - Iława 1995

W 1985 JDK wspomagał organizację zwycięskiego „Telewizyjnego Turnieju miast Jasło - Iława”.  O wygranej zadecydowały punkty za kulturę.

Na zdjęciu: Bernard Ładysz z Jasielską Orkiestrą Symfoniczną w koncercie na scenie domu kultury

Na zdjęciu: okładka płyty „Suita Jasielska"

Z Jasielską Orkiestrą Symfoniczną występowali najwybitniejsi śpiewacy i muzycy, między innymi: Halina Czerny Stefańska, Krystyna Szostek Radkowa, Henryk Palulis, Bernard Ładysz. Wspólnie, z innymi jasielskimi zespołami, nagrano płytę długogrającą „Suita Jasielska”.   Po zaprzestaniu działalności dużego zespołu filharmonicznego spadkobiercą tradycji muzykowania stała się w latach 90-tych orkiestra kameralna „Sonore”.

Na zdjęciu: Rzeźby  ludowe - plon pleneru organizowanego przez Jasielski Dom Kultury

Równocześnie ciągle działają sprawdzone grupy, kluby zainteresowań, sekcje, zespoły, koła, kursy, pracownie, studia.

Na zdjęciu: Występ Marcina Dańca w Jasielskim Domu Kultury

W sali widowiskowej podziwiamy gwiazdy estrady, zasiadamy do obejrzenia znakomitych spektakli teatralnych.

Na zdęciu: komedia romantyczna PRZYJAZNE DUSZE 4 listopada 2010  - Teatr Kwadrat z Warszawy

Scena placówki nieustannie jest miejscem wydarzeń teatralnych z udziałem plejady znakomitych aktorów, między innymi: Małgorzaty Foremniak, Jana Peszka, Andrzeja Grabowskiego, Jana Kobuszewskiego. Renomę wydarzeń kulturalnych  zyskały wszystkie dotychczasowe edycje „Jesiennych Spotkań z Teatrem”.

Na zdjęciu: Autograf Anny Jantar, która wystąpiła w JDK

W tym samym miejscu w swych estradowych wcieleniach wystąpiła czołówka krajowych artystów na czele, spośród wielu z: Ireną Santor, Mieczysławem Foggiem, Anną Jantar" Czesławem Niemenem, „Czerwonymi Gitarami”.

Tu uroczyście spotykali się górnicy naftowcy na corocznej „Barbórce”, zawsze z dobrym programem artystycznym.

Na zdjęciu: Koncert grupy wokalnej JDK -  Noc majowa 2012

W okazałym gmachu w centrum odbyło się wiele spotkań z politykami odwiedzającymi Jasło. Nasz dom kultury jest miejscem wielu obchodów świąt państwowych i rocznic. Tu odbywają się niemal wszystkie imprezy miejskie, jubileusze, koncerty, spotkania, wystawy. JDK współorganizuje imprezy patriotyczne i religijne. Przy JDK buduje się co roku jeden z ołtarzy na Boże Ciało, tędy przemierza procesja z Fary do Franciszkanów.  Jasielski Dom Kultury wspiera merytorycznie i techniczne  wiele innych  dziesiątkom  użycza bazy i sprzętu. 

Na zdjęciu: Ołtarz na Boże Ciało 26 lipca 2016

Pod adresem Kołłątaja 1 na I piętrze, zadziwia swą przebogatą działalnością Miejska Biblioteka Publiczna, także partner wielu poczynań Jasielskiego Domu Kultury.

Na zdjęciu: czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej po otwarciu PDK

Na zdjęciu: W Miejskiej Bibliotece Publicznej obecnie

W dekadzie lat dwutysięcznych kulturalne Jasło zasłynęło cyklicznym przeglądem sztuki offowej. JDK dając szansę „młodym niezależnym” artystom, do prezentacji i konfrontacji ich twórczości, wyznaczyło nowe horyzonty także dla widzów. „JASŁO – OFF - FESTIWAL” obejmował warsztaty i koncerty muzyczne oraz spektakle teatralne.

Na zdjęciu: „Konkurs Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Woytowicz”

Jasielski Dom Kultury, przy wsparciu naszej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Witolda Lutosławskiego, od kilku lat organizuje „Konkurs Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Woytowicz”, gromadzący  pierwszorzędnych wykonawców i jurorów, jako, że od lat ma rangę ogólnopolską. Ongiś był częścią „Jasielskich Spotkań Muzycznych”. Pamiętamy też organizowane wespół z Fundacją imienia Stefanii Woytowicz  „Spotkania z polską muzyką kameralną”  i „Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów”.

Na zdjęciu: koncert Hanny Banaszak - Jazzmaty 21 listopada 2013

Stałych fanów  zyskały „Jasielskie Jazzowe Klimaty JASSMATY”- festiwal imienia jaślanina z urodzenia, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.

Na zdjęciu: Finał konkursu "Na nutę kantyczek"

Od 2005 nasza placówka kultury na przełomie wieków okazała się być idealnym miejscem konkursu „Na nutę kantyczek”, podczas którego prezentuje się tradycyjne polskie kolędy, jak również nowoczesne aranżacje współczesnych pastorałek.

Na zdjęciu: Festiwal Teatrów Ulicznych w Rynku

Organizowane są, przy współudziale JDK, „Międzynarodowe Dni Wina”. Degustacje umilają popisy artystyczne, bywało, że „Festiwal Kultury Wyszehradzkiej” .Wtedy, ale nie tylko, za sprawą JDK, jasielski Rynek zamienia się w magiczne miejsce ludycznej zabawy.

Na zdjęciu: koncert Antoniańskim na jasielskim Rynku  - 12 czerwca 2016

Pod auspicjami Burmistrza Jasła, swoimi siłami JDK, organizuje „Dzień Patrona Miasta Świętego Antoniego”. Placówka koordynuje akcję charytatywną „Antoniański Dar Serca”, połączoną z estradowymi występami.

Na zdjęciu: Wakacyjne zajęcia dla dzieci

Teatry uliczne, tudzież inni artyści oraz instruktorzy JDK bawią dzieci na osiedlach podczas wakacji.

Na zdjęciu: Otwarcie wystawy Z atelier Mieczysława Wieteski" organizowanej przez Jasielski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i regionu Jasielskiego

Pod dachem i auspicjami JDK spełniają się wszelkie działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, urządza się atrakcyjne wystawy, odbywają promocje licznych publikacji, konferencje popularno-naukowe i zwyczajne spotkania działaczy. Organizowano plenery malarskie i rzeźbiarskie. JDK był jakiś czas bazą dla zarządu Osiedla „Śródmieście” oraz Federacji Konsumentów.

Na zdjęciu: Ralph Kaminski 

Rozgłos muzycznemu Jasłu dali wychowankowie Ewy Grzebień. Dwie wokalistki JDK  wygrały w TVP „SZANSĘ NA SUKCES” Alicja Zdzienicka – 1999 i Anna Gorajska – 2003. Aleksandra Tocka śpiewała w półfinale „The Voice od Poland”. Ralph Kaminski w 2006 wystąpił na festiwalu opolskim,  jest zdobywcą Grand Prix międzynarodowego festiwalu CARPATHIA 2011 i głównej nagrody na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym FAMA 2013,

Na zdjęciu: Roxana Węgiel jako uczennica SP 4 w koncercie Antoniańskim śpiewa na jasielskim Rynku

Na zdjęciu: Roxana Węgiel w konkursie Eurowizji

Roxana Węgiel wygrała liczne konkursy w tym 13 stycznia 2018 prestiżowy „The Voice Kids” w TVP 2 . 25 listopada 2018 zwyciężyła w XVI Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku na Białorusi.

Na zdjęciu: koncert zespołu „JassBrassConsort”

Od 2013 dzięki big bandowi „JassBrassConsort” Wojciecha Nowickiego i Roberta Pisarka podziwialiśmy, jakiś czas, ciekawe aranżacje światowych standardów muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Na zdjęciu : „Afera Blues Group „Must Be The Music” w Polsacie .

”W latach 1995 - 2014bawiła nas „Afera Blues Group”.  Szczyt popularności tej jasielskiej formacji przypadł na 2001 po wygranej jednego z odcinków nadawanego w  TVN programu „Droga do gwiazd" Triumfował też w „Must Be The Music” w Polsacie. 

Na zdjęciu: Majowa noc z JDK  - 2012

Tożsamość placówki ugruntowywała przez lata  „Majowa Noc z JDK” i „Majówki z kulturą”. Rekordy frekwencji padają na cyklicznym „FESTIWALU NAUKI”, pełnym eksperymentów i pokazów.

Na zdjęciu: anons 109 Studni Kulturalnej

„Studnia kulturalna” zadziwia różnorodnością obserwacji najbliższego otoczenia i zjawisk niezwykłych tego świata. Klub Kulturalno - Turystyczny JDK wspólnie z jasielskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego organizuje systematycznie atrakcyjne wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe.

Na zdjęciu: Wejście główne do Jasielskiego Domu Kultury przed remontem 2014

Od 19 września 2014 w ofercie JDK, czasowo na okres remontu „Syreny”, znalazło się dobrze wyposażone kino, które na inaugurację pokazało „Złodziejkę książek”, znakomitą ekranizację bestsellerowej powieści. 

Na zdjęciu: wnętrze Kina "Syrena"

Ostatecznie, kino „Syrena” - po generalnym remoncie, działa w swojej bazie, ale w strukturze JDK. W nim działa „DKF Nostromo”.

Na zdjęciu: Jasielski Dom Kultury po rewitalizacji 2015

Na czas modernizacji gmachu Jasielskiego Domu Kultury w 2015, realizowanej przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, działalność  przeniesiono do pomieszczeń przy Modrzejewskiego 12 oraz sal kina przy Sokoła 8. Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowano na ten czas w auli Gimnazjum nr 1 i lokalach przy Kościuszki 47 i 30. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Federacja Konsumentów otrzymały lokal przy Śniadeckich 15.

Na zdjęciu: tablica informacyjna rewitalizacji budynku JDK

Przebudowę JDK realizowano jako „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i w Liptowskim Mikulaszu ze Słowacji”. Efekt techniczno - estetyczny cieszy użytkowników, choć na widowni jest mniej miejsc bo 401. W branży ta inwestycja zyskał miano „Budowy Roku Podkarpacia 2015”.

Na zdjęciu: spektakl Męczeństwo Piotra OHeya Teatr Poezji „SCENA SŁOWA”SCENA SŁOWA JDK - 2013, reżyseria Helena Gołębiowska

Nadal w A. D. 2020 są doskonale warunki do rozwijania talentów. Teatr poetycki „SCENA SŁOWA” JDK prezentuje ambitne w formie i treści spektakle. „SZKOŁA RECYTATORA” prowadzi pożyteczne zajęcia z żywego słowa. Szczególnymi ambasadorami domu kultury byli i są recytatorzy, zadziwiający swym kunsztem, zarówno wytrawnych jurorów licznych konfrontacji, jak i rodzimą publiczność. Znana aktorka Anna Gorajska tu rozpoczęła swą edukację teatralną.

Na zdjęciu: 10 lecie grupy  „Plaja" wieńczyła wystawa w JDK

 

Młodzieżowe koło plastyczne i Grupa plastyczna „45+”  skupiają uzdolnionych jaślan. JDK jest przystanią dla twórców nieprofesjonalnych. Zajęcia plastyczne, z mnogością technik, pobudzają wyobraźnię i wrażliwość, rozwijają artystycznie dzieci i dorosłych. W galerii JDK prezentuje się wytwory prac amatorów i profesjonalistów. Specjalnie honoruje się laureatów „Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej” oraz „Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży”. Rozwojowi talentów sprzyja cykl warsztatów i spotkań „Zimowa Akademia Artystyczna”.

Na zdjęciu: grupa taneczna JDK w sezonie 2018/2019

W JDK tańczą „Zespół R - Revolution” i „Grupa dziecięca HIP HOP”, prowadzi się zajęcia taneczno - fitnessowe. „Andrzejkowe spotkania taneczne”. W dotychczasowych edycjach upowszechniają ten rodzaj ruchu jako sposób rozwoju własnej osobowości i propagując zasady fair play wśród dzieci i młodzieży.

   Na zdjęciu: koncert „Z artystycznej palety JDK” kończącym sezon 2012/2013

Zajęcia wokalne i muzyczne wyzwoliły wiele talentów  Młodzi muzycy tu skupieni tworzą niezłe zespoły. Są wśród nich robiący dziś międzynarodową karierę piosenkarze młodego pokolenia, między innymi: Roksana Węgiel, Ralph Kaminski, Marlena Szpak i Michał Szpak. Ten wokalista uświetnił oficjalne otwarcie budynku po rewitalizacji połączone z koncertem z okazji 65.lecia JDK 7 listopada 2015.

Na zdjęciu: scenografia koncertu na 70 lecie JDK autorstwa Ewy Kusiak i Anny Brożyny

Utalentowana młodzież, która kształci swoje zdolności w JDK, a potem kontynuuje naukę na uczelniach w kraju i poza jego granicami, osiąga znaczące sukcesy artystyczne.

Na zdjęciu: wystawa zdjęć i kronik na 70 lecie JDK 

Przebogatą działalność dokumentuje się starannie w kronikach placówki, gdzie różnorodność oryginalnych podpisów gwiazd teatru i estrady odwiedzających Jasło, splata się z kompetentną oceną działalności placówki dokonywaną przez wytrawnych żurnalistów. Także strona internetowa jest nośnikiem aktualności i dokonań JDK. Placówka wydaje gazetę „Obiektyw Jasielski”.

 

Na zdjęciu: strona tytułowa „Obiektywu Jasielskiego”

Jasielski Dom Kultury od zawsze wspiera swym potencjałem innych organizatorów życia społeczno-kulturalnego miasta i powiatu.

Dobre funkcjonowanie tego domu kultury zależało zawsze od pracowitej kadry, zarówno pracowników merytorycznych, jak i administracji oraz obsługi. Personel wspierali liczni pasjonaci i hobbyści.

Na zdjęciu: obecne logo JDK  2020

Przez 70 lat działalności wykwalifikowani pracownicy-instruktorzy pomogli rozwijać talenty bardzo wielu młodym ludziom. I tak jest nadal. Jasielski Dom Kultury, dziś jako siedemdziesięciolatek, także ochoczo otwiera się dla stałego bywalca i okazjonalnego gościa.

Na zdjęciu: budynek JDK z lotu drona

Wśród znanych mi działaczy kultury, związanych z tą jedyną w swoim rodzaju jasielską przestrzenią, są ciągle we wspomnieniach: Joanna Kosiek, Henryk Zych, Tadeusz Czachowski, Eugeniusz Zabawa, Maria i Stanisław Witowscy, Antoni Grochowski, Bogusław Mastej, Maria Krzyżanowska, Adam Gleń, Alfreda Dranka, Mieczysław Ofiarski, Józef Ropczyński ,Stanisław Cichy, Leokadia Dybaś, Zofia Dudek, Maria Lebdowicz, Elżbieta i Edward Dubielowie, Marian Sobel, Jan Bajorek, Józef Doktor, Franciszek Mucha, Władysław Świstak, Władysław Chochołek, Józef Kobak, Karol Głowa, Helena i Sławomir Gołębiowscy, Ewa Grzebień, Ewa Kusiak, Anna Brożyna, Elżbieta Ruszała, Katarzyna Gądek, Anna Radoniewicz, Danuta Ryba, Jan Czechowicz, Jan Bajorek, Teresa Holowicka.

Na zdjęciu: Katalog wystawy malarstwa 2020

Przez 70 lat kierowali domem kultury w Jaśle: Zygmunta Cieniawa (1950-1951), Franciszek Stal (1951-1955), Władysław Śliwiński ( 1955-1956), Tadeusz Rojkowski (1956-1962), Stanisław Cichy (1962-1967), (1974-1976), Marian Sobel (1967-1974), (1979-1991), Edward Dubiel (1974), Zygmunt Tadeusiak (1974), Józef Kobak (1976-1978), Zbigniew Dranka (1978-1979),Helena Gołębiowska (1997), (2011-2012),(2019-), Karol Głowa (1991-1997), (1997-2007), Krystyna Kasprzyk (2007-2011), Janusz Szewczyk (2012- 2019).

Na zdjęciu: Legitymacja służbowa z lat 1976- 1980

Radując się z trwania 70 – letniej, kulturotwórczej, działalności Jasielskiego Domu Kultury – mojego równolatka - ogarniam przebogaty dorobek zacnej placówki, w której dane mi było działać całą dekadę lat 1974 – 1984. Tu, gdzie
z wzajemnością, przyciągają się dom kultury i społeczność, której służy ta placówka w swej różnorodnej działalności.

 

 

23 września 2020

Zbigniew Dranka

 

więcej w  wywiadzie

 

i w filmie o JDK jakiego nie znacie:    film o JDK