Zbigniew Dranka - blog - Swoją doczesną drogę zakończyła WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ